Merkinnät käyttäjältä Panu

Kunnanjohtajan myöhäissyksyiset terveiset

Kunnanjohtajan myöhäissyksyiset terveiset talousarvionlaadinnan keskeltä ovat monella tapaa ristiriistaiset. Viime aikojen uutisointi on ollut harmillista ja tuonut turhaa mielipahaa rautalampilaisten elämään. Olen pahoillani, kaiken sen uutisoinnin puolesta, jota Ruokolahden kunnan kunnanjohtajan virkaan valintani jälkeen on tapahtunut. Asiat eivät sujuneet kuten ennalta olisi sopinut odottaa ja siten kuten asiat yleensä etenevät vastaavissa tilanteissa. Koko prosessi oli rautalampilaisille harmillinen ja myös itse jouduin ”mediamylläkkään”, jota en olisi toivonut kokevani ja sitäkin kautta koko prosessin lopputulos oli pettymys.  Menemättä sen enempää ikäviin yksityiskohtiin, toivon, että turha ja asian ympärillä Rautalammillakin saatu hämmennys voidaan nyt pikaisesti unohtaa. Kaikilla meillä, myös kunnanjohtajilla, on elämässään syitä, jotka sanelevat tilanteita kuten viran hakua lähempää kotipaikkakuntaa. Mielestäni luottamusta nykyiseen kuntaan ei mitata näillä hakuprosesseilla. Koen että olen panostanut täysillä kaiken tekemiseni Rautalammin puolesta.

Meillä on kunnassa talousarvionlaadinta käynnissä ja kaikki tiedämme, että kuntien tilanne on hyvin haasteellinen nykyisessä tilanteessa. Rautalampi ei tee poikkeusta tässä ja olemme laatimassa talousarvioita erittäin haasteellisessa taloustilanteessa. Kevään aikana alkanut ja edelleen vaikuttava koronavirusepidemia haasteineen on omiaan vain lisäämään tilanteen vaikeutta. Vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätökset ovat olleet yhteensä noin -1.379.000 eur alijäämäisiä.  Asiaa selventänee se, että näinä vuosina kunnan vuosikate ei ole riittänyt poistoihin, vaan kunta on velkaantunut ylläpitäessään nykyistä palveluverkkoa ja palveluita. Kunta elää siis yli varojensa ja velkaantuu. Myös kuluvan vuoden talousarvio on ollut lähtökohdaltaan raskaasti alijäämäinen reilusti -1.600. 000 eur.  Kunnan eri osastoilta onkin vaadittu talouskuria niin, että talousarviosta on kaikilta edellytetty 2 %n säästöjä. Silti tulevan vuoden talousarvioita laadimme edelleen todella tiukassa tilanteessa ja alijäämäkierre uhkaa meitä tulevanakin vuonna. Siitäkin huolimatta , että talouden tasapainottamistyötä on työstetty yhdessä päättäjien kanssa jo kahden viime vuoden ajan. Viime viikolla kunnan johtoryhmä on kokoontunut omassa strategiapäivässään miettimään tiukkoja ja vaikeitakin taloutta tasapainottavia keinoja, joita tulemme esittämään kunnan tasapainottamistyöryhmälle. Asiat etenevät talousarviovalmisteluun ja tulevat päättäjien päätettäväksi. Meillä on kipeitä asioita listalla ja niinpä toivonkin avointa ja rohkeita kannanottoja myös kuntalaisilta asian tiimoilta. Nyt joudutaan tekemään päätöksiä, joilla on myös vaikutuksia kunnan palveluihin, varmasti myös toimintarakenteisiin tulevaisuudessa. Kaiken tämän keskustelun toivon olevan avointa ja suoraa. Kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, antaa omia ehdotuksia ja siten vaikuttaa.

Olemme SavoGrow kuntien kanssa mukana Sitran hankkeessa, jossa pääsemme kokeilemaan ns. robottipuhelua, missä robotti kunnanjohtajan äänellä soittaa mahdollisimman laajasti kuntalaisia läpi ja tiedustelee näkökulmia erilaisiin asioihin. Laadimme parasta aikaa kysymyksiä ja nyt kovasti toivon ja kannustan kaikkia rohkeasti mukaan tähän uudenlaiseen tapaan kerätä tehokkaasti kuntalaistemme näkemyksiä ja mielipiteitä. Nyt on aika vaikuttaa.

Kunnan päätöksenteon avoimuutta ja kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttamiseen tullaan lisäämään. Viime päivinä on kunnan nettisivuille lisätty aktiivinen chatti, joka pyrkii viraston aukioloaikana vastaamaan hyvin nopeasti kysymyksiinne. Kokeilkaa rohkeasti. Olemme parantamassa eri kunnan toimialojen näkyvää tiedottamista videotervehdysten muodossa ja tietysti myös kunnansivuilla näkyvänä ajankohtaisten asioiden esittelynä. Paljon tapahtuu: välillä pienillä askelilla, välillä isommilla harppauksilla. Kaikki kuitenkin yhteisellä tekemisellä ja päämäärällä tehdä oikeita asioita Rautalammin paremman ja itsenäisen tulevaisuuden puolesta.

Tällä kirjoituksellani toivon, että voin kaikesta huolimatta luoda uskoa, pohjan hyvälle yhteiselle tekemiselle sekä luoda ymmärrystä tuleville päätöksille.

Lämmintä syystunnelmaa pimeneviin iltoihin

kunnanjohtaja Anu

Vesikatko Kuutinharjun, Pappilanpellon ja Riihipellon alueella

Vesiputken saneerauksen yhteydessä aiheutuneen vuodon vuoksi vedenjakelu Kuutinharjun, Pappilanpellon ja Riihipellon alueella on poikki. klo 13 jälkeen.

Tilanne tuli vastaan yllättäen, eikä vedenjakelun katkeamisesta ole ollut mahdollista tiedottaa ennakkoon. Tämän vuoksi pyydämme kertomaan tätä tietoa eteenpäin esimerkiksi naapureillenne! Tämän hetkisen tiedon mukaan ongelma saadaan korjattua ke 8.7. aamupäivän aikana.

Rautalammin vesilaitos

 

Tonttimarkkinointikampanja täydessä vauhdissa

Kunnan kesäkuussa käynnistynyt tonttimarkkinointikampanja on herättänyt viime päivinä paljon keskustelua Rautalampi foorumilla. Keskustelu on ajoittain ollut hyvinkin kriittistä ja vivahteikasta. Siksipä lienee tarpeellista vähän myös taustoittaa kokonaistilanteen sekä tämän tonttikampanjan kulkua. Kunnassa on tehty viime vuoden aikana systemaattista työtä kunnan asunto- ja asumisasioiden profiilin nostamiseksi paremmalle tasolle. Tähän on sisältynyt kunnan vuokra-asuntokannan suunnitelmallista kartoittamista ja kehittämissuunnitelmien laadintaa. Sen lisäksi olemme kaavoittaneet ja hankkineet jo valmiiksi kaavoitetun uuden asuntoalueen. Pitkästä aikaa meillä on vihdoin myös upeita rantatontteja. Myös vanhoja asuntoalueita on kohennettu ja kuultu myös alueilla asuvien kotitalouksien toiveita. Kyseessä on siis iso ja tärkeä asumisen kokonaisuus.

Kunnan kannalta on hyvin tärkeää, että pystymme tarjoamaan monipuolisia ja viihtyisiä kotiratkaisuja kaikille kuntalaisille sekä tänne muuttajille. Viime päivien foorumikeskustelussa on käyty keskustelua vain yhdestä osa-alueesta eli uusien tonttien markkinointikampanjasta. Keskusteluista on lisäksi jäänyt vaikutelma, että kampanja-asiaa on työstetty hyvin pienessä piirissä. Todellisuudessa asuntoasioiden kokonaisvaltainen suunnittelu alkoi jo viime syksynä työpajatyöskentelynä, johon osallistui kunnanhallituksen nimeämä työryhmä päättäjistä ja viranhaltijoista. Tämän lisäksi kunnan elinvoimalautakunta on nimittänyt erillisen asuntomarkkinointityöryhmän, johon on kuulunut täysin eri joukko päättäjiä ja kunnan viranhaltijoita. Kunnanjohtaja ei ole kuulunut tähän ryhmään. Asuntomarkkinointityöryhmä on järjestänyt tämän kevään aikana kaksi asuntoiltaa, johon on lehti- ja facebook-ilmoituksilla  toivottu kuntalaisten laajaa osallistumista. Tilaisuudessa on ollut mahdollista vaikuttaa, antaa toiveita ja olla mukana suunnittelemassa kunnan asuntoasioita. Valitettavasti molemmissa tilaisuuksissa oli hyvin niukka osallistujajoukko. Mielipiteitä on monia ja kampanja on saanut ihmisten huomion ja se on myös jäänyt mieleen. Rautalampi herättää intohimoja ja se on vain positiivinen asia. Tämä varsin ketterästi lanseerattu 6 viikon tonttikampanja on vasta ihan ensimmäinen ulostulo isommasta kokonaisuudesta, johon on myös kuulunut prosessin tuloksena syntynyt Rautalammin tulevaisuudessa uudistuvan brändin keskeiset ilme-elementit: typografia, värit, symbolit, kuvamaailma (kuvapankkikuvat). On syytä korostaa, että nyt käynnissä oleva ja puhetta herättävä kampanja on vain tähän tonttimarkkinointiin keskittyvä, sillä ei olla muuttamassa kunnan koko brändi-imagoa.

Mainostoimiston esittelypalaverissa käytiin läpi 2 valmista konseptilinjaa, joista jo aikataulusyistä (toinen konsepti olisi vaatinut kuvien keräystä asukkailta) valittiin tämä piirroskonsepti. Konseptin pohjalta valmistunut tonttikampanja on julkaistu Facebookissa ja Googlen Display -kampanjana. Kohderyhmänä lapsiperheet ja pariskunnat pääkaupunkiseudulla ja Keski-Suomen alueella. Ikäryhmä 30-50v. Pohjois-Savoon kohdistaminen oli mukana kohderyhmien valintaa tehdessä, mutta se päätettiin budjetillisista syistä jättää pois. Kampanjoiden kohdennuksiin tämä oli jäänyt, joten mainokset näkyivät muutamia päiviä myös Pohjois-Savossa, tämä kuitenkin korjattiin eikä se vaikuta mediabudjetin määrään.

Tavoitteena kampanjalle ovat tietenkin kiinnostus tonttejamme kohtaan yhteydenottojen muodossa. Kampanja on tavoittanut jo nyt valittuja kohderyhmiä hienosti. Uusimmat tulokset saamme ensi viikolla. Näkyvyys on vähintään yhtä tärkeää kuin yhteydenotot.

Katsotaan rauhassa, miten kampanja toimii tuloksien ja näkyvyyden valossa ja tarvittaessa voidaan tehdä luovaan osuuteen ja kanavapanostuksiin muokkauksia. Konsepteissa oli mukana graafisen piirroskonseptin lisäksi myös kuvallinen konsepti. Tarvittaessa voimme omia kuvituskuvia lisätä mukaan. Kampanjan laskeutumissivulle on tullut myös lisäideoita ja muokataan ja kehitetään myös sitä. Myöhemmin voi olla tarpeen teettää myös oma kuvitusportfolio kunnalle, kiitos tästä kivasta ideasta, joka on sosiaalisen median keskusteluissa tullut esiin. Olemme erityisen iloisia siitä, että keskusteluissa on noussut hienoja ideoita ja halukkuutta rautalampilaiseen yhteiseen tekemiseen ja siksi ”jatkotyöstössä” toivomme ehdottomasti kaikki paikkakunnan omat voimat mukaan. Niinpä, kun haluat mukaan kampanjan jatkotyöstöön niin yhteydenotot mielellään jo tämän viikon aikana sähköpostilla hallintojohtaja Merja Koivula-Laukalle (merja.koivula-laukka@rautalampi.fi).

Ja lopuksi, miksi juuri tämä toimisto valikoitui kampanjan toteuttajaksi:

Avidly valikoitui kumppaniksi hyvän kokonaistarjouksen ja alkuperäisidean ansiosta. Toimistolla on ollut menestystä esim. Kuntamarkkinoinnin SM-kisoissa. Avidlyn lähin toimipiste on Kuopiossa, joten aika paikallisena sitäkin voidaan pitää. Tämän lisäksi ihan ehdottomasti myös paikallista, oman kunnan osaamista tullaan hyödyntämään tämän markkinointimatkan aikana. Tervetuloa mukaan yhteiseen tekemiseen!

yhteistyöterkuin,
kunnanjohtaja Anu

Kuulutus jätetaksaluonnoksista

Jätelautakunta päätti myös asettaa taksaluonnokset yleisesti nähtäville jätelautakunnan verkkosivuille.
Kuulutus ja asiakirjat ovat osoitteessa: http://www.jatelautakunta.fi/fi/kuulutukset-1/