Saavutettavuusseloste

Rautalammin kunta pyrkii takamaan verkkosivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee rautalampi.fi-verkkosivustoa.

Vaatimustenmukaisuus

Rautalammin kunnan verkkosivusto täyttää verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1. tason AA vaatimukset osittain. Sivustoa työstetään edelleen saavutettavammaksi.

Ei-saavutettava sisältö:

 • Puuttuvien kuvien ja kuvakkeiden tekstivastineita (WCAG-kriteeri 1.1.1.).
  • Mobiililaitteistaa haun ja päävalikon avaavissa painikkeissa.
  • Useimpien hakulomakkeiden lähetyspainikkeessa.
  • Uutisten listauksissa olevissa kuvissa.
  • Facebook- ja Instagrom-logoissa Lukio-sivuilla.
 • Kaikkiin elementteihin ei pääse navigoimaan pelkkää näppäimistöä käyttäen (WCAG-kriteeri 2.1.1.).
  • Hakutoiminnossa ja verkkolomakkeissa oleviin ruutuihin ei pääse näppäimistöllä.
  • Päävalikon alasvetovalikoita ei voi avata näppäimistöllä.
  • Sisältösivujen sivusto-osion linkkejä sisältävän valikon ylimmän tason linkkejä ei voi avata näppäimistöllä, koska enterin/välilyönnin painaminen avaa alavalikon.
  • Ylätunnisteen Rautalampi-logosta pääsee siirtymään sarkanäppäimellä askeleen taaksepäin tyhjään elementtiin, joka ei tee mitään.
 • Tekstin ja taustan välisissä kontrasteissa on puutteita (WCAG-kriteeri 1.4.3.).
  • Valkoinen vihreällä
  • Vihreä valkoisella
  • Vihreä harmaalla
  • Punainen valkoisella
  • Sininen vaaleansinisellä
 • Hakulomakkeen tekstikenttä ja vuokra-asuntojen kuvaselauksen sivutuspainikkeet eivät erotu taustasta.
 • Sisältösivuilla on jonkin verran tekstiä sisältäviä kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. Joillekin kuville on määritetty lyhyt alt-teksti, joka ei välitä kaikkea informaatiota (WCAG-kriteeri 1.4.11.).
 • Kaikilla elementeillä ei ole selkeästi näkyvää näppäimistön kohdistusindikaattoria (WCAG-kriteeri 2.4.7.).
  • Hakulomakkeen sulkunappi
  • Tapahtumakalenterin alavalikko
 • Verkkolomakkeissa valintaruutuja ei ole tehty apuvälineillä havaittavalla tavalla (WCAG-kriteerit 1.3.1., 4.1.2.).
 • Verkkolomakkeissa toisiinsa liittyviä kenttäryhmiä ei ole ryhmitelty apuvälinein havaittavalla tavalla (WCAG-kriteerit 1.3.1., 4.1.2.).
 • Palvelun kieli on määritetty HTML-koodiin suomeksi myös muissa kieliversioissa, minkä seurauksena tekstit ovat vaikeita ymmärtää ruudunlukijakäyttäjälle. Kielitieto puuttuu myös kieliversioihin osoittavista linkeistä (WCAG-kriteeri 3.1.1., 3.1.2.).
 • Mobiilivalikossa osioiden avaamisesta vastaavia kontrolleja ei ole määritelty painikkeiksi, mikä tekee niiden toiminnan vaikeaksi ymmärtää apuvälineitä käyttäville. Niiden tila ei myöskään ole havaittavissa apuvälineillä (WCAG-kriteeri 4.1.2.).
 • Tapahtumakalenterin hakutoiminnossa olevien kenttien näkyvät nimet eivät vastaa niiden ohjelmallisesti määritettyä nimeä, ja osa ohjelmallisesti määritetyistä teksteistä on englanniksi (WCAG-kriteeri 2.5.3.).
 • Puutteita otsikoiden rakenteessa, jotka vaikeuttavat sivujen rakenteen ja tietojen keskinäisten suhteiden ymmärtämistä (WCAG-kriteeri 1.3.1.).
  • Otsikoiksi on merkitty sisältöjä, jotka eivät ole otsikoita.
  • Otsikkotaso on jätetty välistä useilla sisältösivuilla.
  • Alatunnisteessa oleva Rautalammin kunta -otsikko näyttää olevan alisteinen edeltäville otsikoille.
  • Aakkosellisen hakemiston viimeinen #-symbolilla merkitty otsikko voi olla vaikea ymmärtää ruudunlukijalla. Otsikon alla on sisältöjä, jotka eivät ala millään suomalaisten aakkosten kirjaimella.
  • Osassa uutislistauksissa ja hakutuloksissa juttuun liittyvää sisältöä on sivulla ennen sen otsikkoa.
  • Toisilleen alisteisia otsikoita on esitetty samalla otsikkotasolla.
  • Useilla sivuilla yhteystietokorteissa vain henkilön titteli on otsikko, jolloin sivulla voi olla useita samoja otsikoita.
 • Verkkolomakkeissa pakolliset lomakekentät on merkitty asteriskimerkillä *, jonka merkitystä ei ole selitetty tekstissä (WCAG-kriteeri 3.3.2.).
 • Puutteita toistuvien osioiden ohittamisessa auttavassa toiminnallisuudessa (WCAG-kriteeri 2.4.1.).
  • Palvelussa ei ole hyppylinkkiä, jolla voisi ohittaa päävalikon.
  • Pääsisältöaluetta ei ole merkitty ohjelmallisesti.
 • Liitetiedostoja avaavia linkkejä ei ole merkitty palvelussa selvästi (WCAG-kriteeri 2.4.4.).
 • Kaikkien linkkien tarkoitus ei selviä pelkästä linkkiteksistä (WCAG-kriteeri 2.4.4.).
  • Samannimisiä, mutta eri paikkoihin ohjaavia linkkejä mm. sivuilla Vuokra-asunnot, Lukio, Tapahtumakalenteri, Kokkatoiminnan taidenäyttely. 
 • Päävalikon pudotusvalikot peittävät auetessaan alleen muuta sisältöä, mutta valikoita ei pysty sulkemaan liikuttamatta osoitinta, esim. esc-näppäimellä (WCAG-kriteeri 1.4.13.).
 • Päävalikon ja uutishuoneen valikoiden aktiiviset linkit on korostettu visuaalisesti, mutta niitä ei ole merkitty ohjelmallisesti, mikä hankaloittaa aktiivisen sivun tunnistamista mm. ruudunlukijoita käyttäville (WCAG-kriteeri 1.3.1.).
 • Henkilötietoja kerääviä kenttiä ei ole merkitty verkkolomakkeissa ohjelmallisesti, mikä voi hidastaa lomakkeiden täyttöä mm. apuvälineitä käyttäville (WCAG-kriteeri 1.3.5.).
 • Sivustolla käytetyistä upotteista puuttuu ohjelmallisesti luettavat nimilaput, mm. videoupotukset ja karttaupotukset (WCAG-kriteeri 4.1.2).

Saavutettavuusvaatimukset (linkki ulkopuoliselle sivustolle)

Sovellettava lainsäädäntö ei kata kyseistä sisältöä:

 • Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä.
 • PDF-tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.
 • Karttoja, jotka eivät kuulu saavutettavuuslain piiriin.

Tämä saavutettavuusseloste on päivitetty 12.4.2022. Seloste perustuu kolmannen osapuolen toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palveluiden tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Jos huomasit saavutettavuuspuutteen, jota ei ole listattu tässä selosteessa, niin ilmoita asiasta Rautalammin kunnan neuvontaan sähköpostitse. Viesti välitetään eteenpäin saavutettavuustyötä edistäville tahoille. Työ entistä saavutettavamman sivuston luomiseksi on käynnissä.

Rautalammin kunnanvirasto, neuvonta

Vaihde

+358 10 209 8455

rautalammin.kunta@rautalampi.fi

Yksikkö

Hallinto

Toimipaikka

Kuopiontie 11
77700 Rautalampi

Rautalammin kunnanvirasto, neuvonta ja Kelan asiointipiste

Kelan numero 050 527 5018

Valvontaviranomainen

Mikäli et ole tyytyväinen Rautalammin kunnalta saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolta löydät ohjeet valituksen tekemiseen ja asian hoitamiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi

0295 016 000 (vaihde)