Lapsi- ja perhetyön työkaluja ja menetelmiä

Tälle sivulle olemme koonneet Rautalammilla käytössä olevia tai tarvittaessa koulutettavia menetelmiä ja työkaluja.

Lapset puheeksi -menetelmä

Menetelmään kuuluvat yhdessä lasten vanhempien kanssa käytävät keskustelut, joiden pohjana toimivat Lapset puheeksi-lokikirjat. Keskustelut käydään vuosittain tai tarvittaessa useamminkin.

Lapset puheeksi -työmenetelmien tarkoituksena on tukea lapsen hyvää ja toimivaa arkea sekä ehkäistä ongelmia. Lapset puheeksi -työ perustuu ymmärrykseen lapsen pärjäävyydestä, joka muodostuu arjessa olevista lasta suojaavista tekijöistä. Lapsen pärjäävyydellä tarkoitetaan kykyä selvitä vastoinkäymisistä, kohdata pettymyksiä ja ratkaista ongelmia.

Lapsen pärjäävyys kehittyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa eri kehitysympäristöissä. Kodin, varhaiskasvatuksen ja koulun lisäksi erilaiset vapaa-ajan ympäristöt kuten harrastukset tukevat lapsen hyvän arjen muodostamisessa. Lapset puheeksi -työssä rakennetaan lasten hyvinvointia tukevia, ongelmia estäviä konkreettisia tekoja yhdessä lasten lähiverkoston ja eri toimijoiden kanssa.

Lapset puheeksi-keskustelujen lokikirjaan voi tutustua osoitteessa mieli.fi

Rautalammilla menetelmä on käytössä mm. varhaiskasvatuksessa ja Rautalammin Seurakunnan lapsityössä.

Toiminnan järjestäjä: Rautalammin kunnan varhaiskasvatus (menetelmän toteutus sekä koulutus). Lisätietoja antaa:

Ei tuloksia

Vahvuutta vanhemmuuteen

Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä on tarkoitettu perheille, joissa on pieniä lapsia. Perheryhmän tarkoituksena on tukea toimivaa perhearkea sekä tarjota vertaistukea.

Kunnan ja seurakunnan koulutetut ohjaajat kokoavat tarvittaessa lastenneuvolan tuella 6-8 kertaa kokoontuvia perheryhmiä vauvaperheiden tai taaperoikäisten vanhemmille. Alkavista ryhmistä tiedotetaan erikseen.

Vahvuutta vanhemmuuteen on Mannerheimin lastensuojeluliiton luoma toimintamalli.

Toiminnan järjestäjä: Rautalammin kunnan perhetyö ja Rautalammin seurakunta. Lisätietoja antaa:

Neuvokas perhe

Neuvokas perhe on Sydänliiton luoma konsepti, joka tukee perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä sekä yhdessä toimimista. “Neuvokas perhe” tarjoaa vinkkejä ja ideoita lapsiperheiden yleisimpiin haasteisiin, jotka liittyvät syömiseen, liikkumiseen sekä arjen järjestämiseen. Jokainen perhe on ainutlaatuinen ja hyvä, neuvokas omalla tavallaan.

Neuvokas perhe -kokonaisuus koostuu Neuvokas perhe -korteista ja kuvamateriaaleista sekä lapsen omasta minäkirjasta. Rautalammilla Neuvokas perhe –kortit ovat käytössä äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa.

Toiminnan järjestäjä: Äitiys- ja lastenneuvola sekä kouluterveydenhuolto. Lisätietoja antaa:

Kouluterveydenhoitaja

Maria Kontkanen

040 721 8419

maria.kontkanen@pshyvinvointialue.fi

Yksikkö

Kerkonjoen koulu, Matti Lohen koulu, Rautalammin lukio

Toimipaikka

Matti Lohen koulu, Koulutie 14
Rautalammin lukio, Alavantie 1
Kerkonjoen koulu, Vesannontie 1250

Kouluterveydenhoitajaan voit olla yhteydessä sähköpostilla, puhelimella tai Wilman kautta.

Kouluterveydenhoitaja on Kerkonjoen koululla yleensä kuun toiseksi viimeisenä maanantaina eli kerran kuukaudessa.

 

Eroryhmät

Lasten erovertaistukiryhmät mahdollistavat vanhempien eron käsittelyä toisten samassa elämäntilanteessa olevien lasten kanssa turvallisessa, ohjatussa ryhmässä. Kokoontumiskertoja on yhteensä kuusi. Ryhmä kootaan tarpeen mukaan ja alkavista ryhmistä tiedotetaan erikseen.

Toiminnan järjestäjä: Rautalammin kunnan perhetyö ja Rautalammin seurakunta ja Kasvatus-ja perheneuvonta ry. Lisätietoja antaa

Ei tuloksia

Varhaiskasvatuksen asiakasraati

Varhaiskasvatuksen asiakasraati edustaa perheitä ja toimii linkkinä perheiden sekä päättäjien välillä. Asiakasraadin tarkoitus on mahdollistaa ja vahvistaa käytännön tasolla perheiden osallisuutta heitä koskevissa asioissa ja päätöksissä. Asiakasraadissa käsitellään varhaiskasvatukseen liittyviä asioita eri tavoin ja kootaan yhdessä ehdotuksia varhaiskasvatuspalvelujen kehittämiseen.

Asiakasraati koostuu eri päivähoitoryhmiä edustavien lasten vanhemmista. Vetäjinä toimivat vanhemmat ja mukana ovat myös kunnan varhaiskasvatusjohtaja sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja.  Mukaan voi hakea vapaaehtoisesti, raati toimii aina lukuvuoden kerrallaan.

Toiminnan järjestäjä: Rautalammin kunnan varhaiskasvatus. Lisätietoja antaa:

Varhaiskasvatusjohtaja – päiväkodin johtaja

Sinikka Tiitinen

040 572 5321

sinikka.tiitinen@rautalampi.fi

Yksikkö

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toimipaikka

Koulutie 16
77700 Rautalampi

Sinikka Tiitisen sijaisena toimii Anttu Röntynen 22.7 saakka

Yhteystiedot:

anttu.rontynen@rautalampi.fi

040 572 5321

 

Nuoren mielen ensiapu

Nuoren mielen ensiapu on Mieli ry:n järjestämä koulutuskokonaisuus. Nuoren mielen ensiapu -koulutus on parhaimmillaan ennaltaehkäisevää, varhaista tunnistamista ja ripeää auttamista. Omaa osaamista lisäämällä jokaisella aikuisella on mahdollisuus antaa riittävän varhaista ja tehokasta tukea ja edistää näin lasten ja nuorten hyvinvointia.

Nuoren mielen ensiapu -koulutuksen ovat käyneet Rautalammin kunnan etsivä nuorisotyöntekijä ja vapaa-aikasihteeri, sekä Rautalammin seurakunnan lapsityöntekijä. Koulutuksessa käsitellään lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin vaikuttavia arjen haasteita ja ilmiöitä, kuten univaikeuksia, netin käyttöä ja koulukiusaamista. Koulutuksessa keskitytään erityisesti varhaiseen tunnistamisen ja auttamisen keinoihin, erityisesti siihen kuinka asioita voi ottaa puheeksi.

Nuoren mielen ensiapu –koulutuksia on suunnitteilla järjestettäväksi Rautalammilla ja niistä tiedotetaan erikseen.

Toiminnan järjestäjä: Rautalammin nuorisotoimi. Lisätietoja antaa:

Chatbot