Palvelut työnantajalle

Rekrytointipalvelu

Kauttamme löytyy motivoituneita työntekijöitä useisiin eri ammatteihin ja työtehtäviin. Toimimme tarvittaessa yhteyshenkilönä TE-toimistoon selvittäen työnhakijan mahdollisuudet esim. palkkatukeen ja työkokeiluun.

Neuvonta- ja ohjaus

Kauttamme saa tietoa työllistymistä tukevista palveluista ja tukimuodoista sekä tarpeen mukaan käytännön apua hakemusten ja lomakkeiden täyttämiseen työllistettäessä. Mikäli työnhakijana olevan henkilön palkkaaminen edellyttää ammatillista lisä- tai täydennys koulutusta, autamme löytämään soveltuvan koulutusmuodon.

Tuki työssäoppimisen toteuttamiseen

Haemme, järjestämme ja välitämme työnhakija-asiakkaille ammatillista osaamista kehittäviä ja ammattialaa selkeyttäviä työkokeilupaikkoja eri ammattialoille kunnalta, yrityksistä ja yhdistyksistä.  Työssä onnistumisen tueksi voimme tarjota yksilöllistä ohjausta työnantajalle ja työkokeilijalle työkokeilun alkuvaiheessa. Työnantajat voivat ilmoittaa halukkuudestaan vastaanottaa työkokeilija yritykseen.

Kunnan työllistämisavustus

Kunta tukee taloudellisesti yrityksiä, yhteisöjä, yhdistyksiä, ja osuuskuntia työllistämään työnhakijana oleva kuntalaisen.  Avustus on 400–550 € kuukaudessa palkattavan henkilön työttömyyden keston ja työhallinnon myöntämän palkkatuen yhteismäärän mukaan. Avustusta haetaan kunnasta.