Lapsi- ja perhetyö Rautalammilla

Koko kylä kasvattaa

Rautalammilla kaikki kunnan toimialat, yhdistykset, seurakunta sekä urheiluseurat ovat tiivistäneet yhteistyötään kehittääkseen lapsiperhepalveluja. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevä työ kuuluvat kaikille. Haluamme, että lapset ja perheet voivat kunnassamme hyvin ja täällä rakennetaan turvallista tulevaisuutta. Siihen työhön tarvitaan meitä kaikkia.

Mahdolliset huolet ja mielen päällä olevat asiat otetaan puheeksi ja niihin haetaan yhdessä apua mutkattomasti. Lapsen, nuoren ja huoltajan tulee saada varmuus, että pienistä ja isoista asioista voi tulla juttelemaan ja heitä kuunnellaan.

Toimintaa Rautalammilla

Rautalammilla on useita toimijoita, jotka ovat kouluttautuneet eri alojen menetelmäosaajiksi. Lisäksi yhteistyössä naapurikuntien kanssa tehdään esimerkiksi osaamisen jakamista ja työparityöskentelyä. Käytössä olevia menetelmiä ovat muun muassa:

 • Vertaisryhmiä vauvaperheille. Järjestetään tarvittaessa.
 • Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmiä. Vertaistukea arjenhaasteisiin pikkulapsiperheille. Järjestetään tarvittaessa.
 • Vertaisryhmiä eroperheiden lapsille. Järjestetään tarvittaessa.
 • Neuvokas perhe –toiminta. Vinkkejä ja ideoita lapsiperheiden yleisimpiin haasteisiin, jotka liittyvät syömiseen, liikkumiseen ja arjen järjestämiseen.
 • Lapset puheeksi –keskustelut. Autetaan perheitä vahvistamaan vanhemmuuttaan sekä tukemaan lapsia ja nuoria.
 • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta 13-29 vuotiaille. Nuoren hyvinvoinnin tukemista talliympäristössä. Järjestetään tarvittaessa.
 • Nuorisotoimen ja seurakunnan lapsille, nuorille ja perheille avoimet tapahtumat: nuokut, nuorten illat sekä muut vapaa-ajan kerhot, tapahtumat ja retket

Tarkemmat tiedot menetelmistä sekä yhteystiedot löydät sivulta Lapsi- ja perhetyön työkaluja ja menetelmiä.

Mikä on LAPE?

”Kun perhe voi hyvin, lapsi voi hyvin”

LAPE-lyhenteellä tarkoitetaan yleisesti lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa, joka on lasten hyvinvoinnin ja oppimisen asialla. LAPE -ohjelma pyrkii vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi lapsen ja nuoren kasvu- ja oppimisympäristöön sekä toimivaan arkeen. Ohjelma tukee perheen hyvinvointia ajatuksella `kun perhe voi hyvin, lapsi ja nuori voi hyvin’. Kun sopiva tuki tulee oikeaan aikaan, siirtyy painopiste korjaavista palveluista ehkäiseviin. LAPE-muutosohjelmassa etusijalla ovat lapsen etu ja vanhemmuuden tuki.

Toimintakulttuuri uudistuu lapsi- ja perhelähtöisyyteen, mikä tarkoittaa, että palvelut tuodaan perheen lähelle mahdollisimman kynnyksettömästi. Peruspalveluja vahvistetaan ja eri alojen ammattilaisten yhteistyötä tiivistetään.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa ohjaavat seuraavat periaatteet:

 • Lapsen oikeudet ja lapsen etu
 • Lapsi- ja perhelähtöisyys
 • Voimavarojen vahvistaminen
 • Perheiden monimuotoisuus

LAPE-muutosohjelmaa johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. LAPE oli edellisen hallituksen (2016-2019) kärkihanke ja jatkuu hallituskaudella 2019-2022. LAPE-ohjelma toimii osana valtakunnallista Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä (HYTE).

Lisätietoja: https://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut sekä https://thl.fi/