Taiteiden väliset opinnot

TA01 Monitaiteellinen musiikkiprojekti

Eri taiteenalojen, esim. musiikin, kuvataiteen, luovan kirjoittamisen, näyttelemisen, kautta toteutetaan projekti yhdessä muiden kanssa. Useimmiten projektina on näytelmä, johon voi osallistua omien intohimojensa mukaan.

TA02 Nykytaiteen keinoin

Taidetta käytetään osallistumisen ja vaikuttamisen muotona. Teknologiat ja ilmaisun keinot valitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssilla toteutetaan monitaiteellisia teoksia, produktioita ja esityksiä erilaisiin ympäristöihin.

TA03 Taidetta kaikilla aisteilla

Tutustutaan taiteen ja kulttuurin merkitykseen elämässä. Opiskelijoille merkityksellisiä teemoja ja aihepiirejä käsitellään taiteiden keinoin ja niitä yhdistellen. Kurssi toteutetaan vähintään kahden taiteenalan välisenä kokonaisuutena.

TA04 Taide vaikuttamisen välineenä

Laajennetaan ymmärrystä muista ihmisistä, ryhmistä, yhteiskunnasta ja omasta itsestä ilmaisullisesti. Opitaan tunnistamaan erilaisia tunnetiloja, sanatonta viestintää, niin omassa toiminnassa kuin muissakin, sekä erilaisia taiteen vaikutuskeinoja ympäröivässä maailmassa.

Teatteri-ilmaisun diplomityö

Opiskelija laatii oman teatteri-ilmaisullisen, jonkin osa-alueen, itsenäisen työn. Työ voi olla näytelmän käsikirjoitus, ohjaussuunnitelma, ohjaus tms. häntä erityisesti kiinnostava teatteri-ilmaisun osa.