Esiopetus

Jokaisella kuusivuotiaalla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen. Sama oikeus koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella.  

Rautalammilla esiopetus eli ”eskari” toimii Kirjaston kivijalassa (opetusaika arkipäivinä klo 08.30 – 12.30 sekä Kerkonjoen esiopetuksessa (opetusaika arkisin klo 08.00 – 12.00). Toimintakautena 2020-21 esiopetusta annetaan välillä 17.8.2020-28.5.2021.  Esiopetuksen vapaapäivät 6.4.2021 ja 14.5.2021. Toimintavuoden aikana opetustunteja kertyy vähintään 700.

Jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetuksen lisäksi lapsella on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen (aamu- ja/tai iltapäivähoitoon). Esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan samalla kun ilmoittaudutaan esiopetukseen sähköisessä Daisy-palvelussa. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus on maksullista, mutta siinä otetaan huomioon lapsen osallistuminen maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään maksu, joka perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.  

Esiopetuksen tavoitteet 

Varhaiskasvatus, siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lasten kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Henkilöstö tekee huoltajien kanssa yhteistyötä lasten oppimisen polun kaikissa vaiheissa.   Esiopetuksen erityisenä tavoitteena opetuksen järjestämisessä on:  

  • edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä  
  • vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten kautta  
  • käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa  
  • huomioidaan lasten mielenkiinnon kohteita  
  • leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä toiminnassa. 

Jos haluat tutustua tarkemmin esiopetuksen tavoitteisiin ja menetelmiin voit tutustua tarkemmin esiopetussuunnitelmaan.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman löydät tästä

Koulujen työ- ja loma-ajat lv 2021-2022 .

Ota yhteyttä

Kirjaston kivijalka

  • Pekka Seppälä 040-480 7027      pekka.seppala@rautalampi.fi
  • Mirja Korhonen 040-178 7016     mirja.korhonen@rautalampi.fi
  • Esiopetus 040-178 7007

Kerkonkosken eskari

  • Markku Siponen 040-733 5320  markku.siponen@edu.rautalampi.fi

Erityisopettaja

  • Jaana Jalkanen 040-169 3866     jaana.jalkanen@rautalampi.fi