Esiopetus

Esiopetus on maksutonta opetusta, johon jokaisella lapsella on oikeus oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna.  

Esiopetus on tärkeä osa lapsen oppimisen polkua.  Perusopetuslaissa on säädetty, että jokaisella lapsella on oikeus ja velvollisuus osallistua maksuttomaan esiopetukseen. Jos lapsen oppivelvollisuus vamman tai sairauden vuoksi alkaa jo 6-vuotiaana, hänellä on oikeus esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta. Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu helmikuun aikana.

Esiopetuksen lisäksi lapsella on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Täydentävää varhaiskasvatusta haetaan samalla kun ilmoittaudutaan esiopetukseen eDaisyssä. Täydentävä varhaiskasvatus on maksullista ja siitä peritään maksu, joka perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Esiopetuksen tavoitteet 

Varhaiskasvatus, siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lasten kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Henkilöstö tekee huoltajien kanssa yhteistyötä lasten oppimisen polun kaikissa vaiheissa. Esiopetuksen erityisenä tavoitteena opetuksen järjestämisessä on:  

 • edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä  
 • vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten kautta  
 • käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa  
 • huomioidaan lasten mielenkiinnon kohteita  
 • leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä toiminnassa. 

Tarkemmin esiopetuksen tavoitteet ja menetelmät on kuvattu esiopetussuunnitelmaan.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman löydät tästä.

Koulujen työ- ja loma-ajat lv 2021-2022 .

Esiopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2021-2022

 • Metsäeskari opetusaika arkipäivinä klo 08.30 – 12.30 
 • Kerkonjoen esiopetuksessa opetusaika arkisin klo 08.00 – 12.00
 • Toimintakautena 2020-21 esiopetusta annetaan välillä 17.8.2020-28.5.2021. 
 • Esiopetuksen vapaapäivät 6.4.2021 ja 14.5.2021.
 • Toimintavuoden aikana opetustunteja kertyy vähintään 700.

Ota yhteyttä

Erityisopettaja, varhaiskasvatus

Jaana Jalkanen

040 169 3866

jaana.jalkanen@rautalampi.fi

Yksikkö

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Virkavapaalla 1.8.2022 – 31.1.2023

Pentinpellon päiväkoti, Metsäeskari

Esiopettajat

etunimi.sukunimi@rautalampi.fi

Yksikkö

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toimipaikka

Koulutie 16, 77700 Rautalampi

 • Pekka Seppälä, 040 480 7027
 • Pirjo Laitinen, 040 178 7016

Esiopetus, Kerkonkoski

Ritva Ahola

040 8377936

ritva.ahola@edu.rautalampi.fi

Yksikkö

Kerkonjoen koulu, Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toimipaikka

Vesannontie 1250, 77930 Kerkonjoensuu

Kerkonkosken esiopetus toimii lukuvuonna 2021-2022 yhdessä ekaluokkalaisten kanssa.