Esiopetus

Esiopetus on maksutonta opetusta, johon jokaisella lapsella on oikeus oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna.  

Esiopetus on tärkeä osa lapsen oppimisen polkua.  Perusopetuslaissa on säädetty, että jokaisella lapsella on oikeus ja velvollisuus osallistua maksuttomaan esiopetukseen. Jos lapsen oppivelvollisuus vamman tai sairauden vuoksi alkaa jo 6-vuotiaana, hänellä on oikeus esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta. Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu helmikuun aikana.

Esiopetuksen lisäksi lapsella on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Täydentävää varhaiskasvatusta haetaan samalla kun ilmoittaudutaan esiopetukseen. Täydentävä varhaiskasvatus on maksullista ja siitä peritään maksu, joka perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Esiopetuksen tavoitteet 

Varhaiskasvatus, siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lasten kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Henkilöstö tekee huoltajien kanssa yhteistyötä lasten oppimisen polun kaikissa vaiheissa. Esiopetuksen erityisenä tavoitteena opetuksen järjestämisessä on:  

  • edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä  
  • vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten kautta  
  • käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa  
  • huomioidaan lasten mielenkiinnon kohteita  
  • leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä toiminnassa. 

Tarkemmin esiopetuksen tavoitteet ja menetelmät on kuvattu Esiopetussuunnitelmaan

Esiopetuksen oppilashuollon vuosisuunnitelma

 

Esiopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2023-2024

  • Metsäeskari opetusaika arkipäivinä klo 08.30 – 12.30 
  • Kerkonjoen esiopetuksessa opetusaika arkisin klo 08.00 – 12.00 välillä vaihdellen eri päivinä
  • Toimintakautena 2023/24 esiopetusta annetaan välillä 14.8.2023-24.5.2024. 
  • Toimintavuoden aikana opetustunteja kertyy vähintään 700.

Ota yhteyttä

Varhaiskasvatusjohtaja – päiväkodin johtaja

Sinikka Tiitinen

040 572 5321

sinikka.tiitinen@rautalampi.fi

Yksikkö

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toimipaikka

Koulutie 16
77700 Rautalampi

Sinikka Tiitisen sijaisena toimii Anttu Röntynen 22.7 saakka

Yhteystiedot:

anttu.rontynen@rautalampi.fi

040 572 5321

 

Esiopetus, Kerkonkoski

Ritva Ahola

040 8377936

ritva.ahola@edu.rautalampi.fi

Yksikkö

Kerkonjoen koulu, Varhaiskasvatus ja esiopetus

Toimipaikka

Vesannontie 1250, 77930 Kerkonjoensuu

Kerkonkosken esiopetus toimii yhdessä ekaluokkalaisten kanssa.