Ammatillinen koulutus

Rautalammilla on mahdollista suorittaa ammatillinen perustutkinto tai tutkinnon osa

Tutkintoon tähtäävät opinnot on mahdollista suorittaa päätoimisena opiskelijana (mahdollisuus opintotukeen), työn ohessa, työvoimakoulutuksena tai ammatillisena kuntoutuksena. Valtaosa opiskelusta tapahtuu työssä oppimisena. Koulutuksia  suunnitellaan ja toteutetaan paikallisen rekrytointitarpeen mukaisesti yhteistyössä mm.  Savon ammattiopiston kanssa.

Haussa nyt

 Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, levyseppähitsaaja, koneistaja tai asentaja (Savon ammattiopisto, jatkuva haku). Koulutusesitteen löydät tästä (pdf).

Alueella käynnissä olevat koulutukset


Matkailu- ja ravitsemisala

– KOKKI, Savon ammattiopisto

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
– TOIMITILAHUOLTAJA , Savon ammattiopisto
– KIINTEISTÖHOITAJA, Savon ammattiopisto

Hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysala

– LÄHIHOITAJA, Savon ammattiopisto
– HOIVA-AVUSTAJA, Savon ammattiopisto

Koulutusalojen suhteen kuunnellaan sekä opiskelijoiden että yritysten toiveita, joten kannattaa kertoa toiveensa myös yllä mainittujen alojen ulkopuolelta. Opintoja voidaan tarjota joko ryhmissä tai järjestää tietty kokonaisuus jopa yksittäiselle opiskelijalle työelämäpainotteisesti.

Lisätietoja ammatillisista opinnoista Rautalammilla

Mistä on kysymys?

Ammatillisen tutkinnon puuttuminen vaikeuttaa työllistymistä, joillain aloilla tekee sen jopa mahdottomaksi. Esimerkiksi elämäntilanteesta tai huonoista joukkoliikenneyhteyksistä johtuen ammatillisen koulutuksen sijainti voi kuitenkin olla opiskelijalle este tutkinnon suorittamiselle. Tuomalla koulutusmahdollisuuden Rautalammille pystymme poistamaan näitä esteitä rautalampilaisten osalta.  Koulutus myös parantaa opiskelijan mahdollisuuksia työllistyä kotiseudulleen.

Myös Rautalammilla ja lähialueella useilla yrityksillä on ollut haasteita ammattitaitoisen henkilökunnan löytämisessä. Työnhakijoita on, mutta oikeanlaista osaamista ei välttämättä ole.  Koulutusalojen ja -tarpeiden suhteen paikallisten yritysten kanssa käydään aktiivista keskustelua, jotta koulutukset auttaisivat myös paikallisia yrityksiä löytämään osaavaa henkilökuntaa.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Opiskelijaksi on mahdollista hakea kenen tahansa, joka haluaa lisätä osaamistaan ammatillisella koulutuksella.  Ei ole väliä onko hakija työtön vai työssä käyvä. Myöskään aiempi ammatillinen koulutus ei ole este uudelleenkouluttautumiselle.

Koulutuksen työssäoppimisvaiheiden mahdollistamiseen tarvitaan mukaan paikallisia yrityksiä. Paikallisista yrityksistä koulutus sopii heille, ketkä tahtovat päivittää henkilökuntansa osaamista, hankkia henkilökunnalle vaadittavia ammattipätevyyksiä tai palkata uutta ammattitaitoista henkilökuntaa, esimerkiksi eläköityvien työntekijöiden tilalla tai kokonaan uusiin tehtäviin.

Opintoja tullaan järjestämään eri koulutusaloille pienryhmäopetuksena sekä sovitusti yksittäisille opiskelijoille.

Lisätiedot

Työsuunnittelija

Virpi Kosonen

040 158 8933

virpi.kosonen@rautalampi.fi

Yksikkö

Hallinto

Toimipaikka

Kuopiontie 11
Kunnanvirasto