Monikulttuurinen varhaiskasvatus

Monikulttuurisuus tuo uusia näkökulmia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arkeen kuntaan muuttaneen maahanmuuttajataustaisen väestön myötä. Rautalammin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olennaista on aikuisten luoma turvallinen ilmapiiri sekä tapa olla vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Avoin ja kannustava ote innostaa osallistumaan ja oppimaan. Tunne-elämän, sosiaalisten taitojen ja suomen kielen oppimisen tukeminen aloitetaan heti lapsen tultua varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen piiriin.  

Tiedetään, että olennainen osa kotoutumisprosessia on kielen oppiminen. Suomen kielen oppimista tuetaan mm. Suomi toisena kielenä- ohjelman mukaan (Suomi toisena kielenä oppimisen suunnitelma). Rautalammilla maahanmuuttajataustaisista lapsista suurin osa on arabiankielisiä. Heidän arabian kielen opetusta järjestetään yhdessä perusopetuksen VALO-luokan kanssa. 

 Arabiankieliset lomakkeet: 

Chatbot