Ajankohtaista

-Iltapäiväkerhomaksusta: Koko kuukausi 80e ja jos osallistumispäiviä alle puolet, niin 60% eli 48e.

 

Tietoa korona-ajan koulunkäynnistä Kerkonjoen koulussa (ei tällä hetkellä käytössä)

1. Koulu lähiopetuksena 

Noudatamme OPH:n ja THL:n ohjeita ja suosituksia turvallisesta koulunkäynnistä koronan aikana.

Kerron tässä viestissä tärkeimmistä ohjeista koulunkäynnin alkaessa.

2. Hygienia & turvallisuus 

Siivouksesta koronaohjeiden mukaisesti vastaa siivoushenkilökunta.

Yhteiskäytössä olevien välineiden käyttöä vältetään mahdollisuuksien mukaan.

Jos välineitä käytetään, ne puhdistetaan säännöllisesti.

Pyrimme aloittamaan koulunkäynnin mahdollisimman normaalisti, kuitenkin turvaohjeita noudattaen niin, että kaikilla olisi turvallista tulla kouluun.

Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta huolehditaan koulussa jatkuvasti. Yskiessä yskitään kertakäyttönenäliinaan tai sellaisen puuttuessa kyynärtaipeeseen.

Kädet pestään tämän jälkeen. Kädet pestään myös aina ulkoa sisään tullessa ja esimerkiksi ruokalaan siirryttäessä.

Koulualue on varattu vain oppilaille ja henkilökunnalle. Yhteydenotot opettajiin pyydetään tekemään Wilman tai puhelimen välityksellä, ei kasvotusten.

3. Koulukuljetukset 

Koulukyydeistä huolehtiva yhtiö on vaihtunut. Lisätietoa koulukyydeistä löytyy kunnan sivuilta. https://www.rautalampi.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/matti-lohen-koulu/koulukuljetukset/

Kerkonjoen koulun oppilaiden kyydeistä huolehtii Savolux, J-P Vepsäläinen p. 040 575 1193  (reitti 4).

Korona-ohjeena koulukyydeissä on, että saman perheen lapset menevät samalle penkkiriville/ vierekkäin istumaan koulukuljetuksissa. Muistattehan myös muistuttaa lapsille käsien pesusta ja oikean yskimis/aivastamishygienian tärkeyden. Kouluautoissa on saatavilla käsidesiä.

THL:n tarkempi ohjeistus koulukyyteihin: https://thl.fi/documents/533963/5860112/Ohje_koulukuljetukset_120520.pdf/78e843fb-dc0b-12c8-5c1d-5edf00ff6447?t=1589276979092

4. Ruokailu, välitunnit ja kouluun saapuminen 

Kouluun saapuessa sisälle mennään vasta koulun alkaessa klo 8. Poikkeuksena vain varhaisimmat kyytiläiset, jotka ovat sisällä ohjatusti ja siirtyvät sitten ulos.

Kerkonjoen koulussa ruokaillaan oman luokan kanssa, tiloina ruokala ja liikuntasali. Ruokailuajat on porrastettu sopivasti turvallisen ja sujuvan ruokailun varmistamiseksi.

Oppilas ottaa ruoan itse linjastolta. Liikkuminen ruokailussa on järjestetty niin, että ryhmät eivät sekoitu esimerkiksi astioiden palautuksen aikana. Kädet pestään huolellisesti ennen ruokailua. Opettaja ja/ohjaaja valvoo ja ohjaa oppilaita turvalliseen käyttäytymiseen ruokailussa.

Oppilaiden välitunnit tapahtuvat osittain porrastetusti. Oppilaita ohjataan turvalliseen lähikontakteja välttävään toimimiseen välitunneilla.

5. Sairastuminen 

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky

(https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus).

Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei pidä tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden.

Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.

Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua testiin.

Jos testitulos on negatiivinen, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata.

6. Iltapäivätoiminta & välipala 

Iltapäiväkerhossa noudatetaan samoja hygieniaohjeita kuin koulussa.

 

Ystävällisin terveisin

rehtori Juho Pahajoki