Kuntien avainluvut-palvelua sekä Kuntien avainluvut-tietokantaa ylläpitää Tilastokeskus.

Siirry Kuntien avainluvut-palveluun

Kuntien avainlukuja

Rautalampi

Taajama-aste, %, 2017 48,1
Väkiluku, 2018 3 196
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, %, 2018 -1,8
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2018 13,3
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2018 52,6
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2018 34,1
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, %, 2018 0,1
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä, %, 2018 2,8
Syntyneiden enemmyys, henkilöä, 2018 -41
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä, 2018 -39
Perheiden lukumäärä, 2018 870
Asuntokuntien lukumäärä, 2018 1 607
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2018 90,0
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2018 20,5
Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2017 64,4
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2017 19,8
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä, 2017 1 079
Työllisyysaste, %, 2017 64,7
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus, %, 2017 64,4
Työttömien osuus työvoimasta, %, 2017 12,6
Eläkeläisten osuus väestöstä, %, 2017 39,7
Taloudellinen huoltosuhde, 2017 201,7
Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2017 908
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, %, 2017 18,9
Jalostuksen työpaikkojen osuus, %, 2017 17,4
Palvelujen työpaikkojen osuus, %, 2017 61,7
Työpaikkaomavaraisuus, 2017 84,2
Vuosikate, euroa/asukas, 2017 560,1
Lainakanta, euroa/asukas, 2017 3 110,9
Konsernin lainakanta, euroa/asukas, 2017 5 486,3
Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2017 1 721,4
Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2017 4 400,6

Lähde

Kuntien avainluvut, Helsinki: Tilastokeskus.
Saantitapa: (linkki)

Tietoa taulukosta saatavilla Tilastokeskukselta.


Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot-tietokantaa ylläpitää Tilastokeskus.

Lue lisää kuntien ja kuntayhtymien raportoimista taloustiedoista

Kuntien tunnuslukuja 2018

Rautalampi

2018
Toimintakate, euroa / asukas -6 885
Vuosikate, euroa / asukas 212
Verotulot, euroa / asukas 3 234
Valtionosuudet, euroa / asukas 3 796
Vuosikate % poistoista 69
Investointien omahankintameno 2 360
Investointien tulorahoitus, % 29
Rahavarat 31.12., euroa / asukas 430
Omavaraisuusaste, % 48
Kertynyt ali-/ylijäämä, 1 000 euroa 5 268
Kertynyt ali-/ylijäämä, euroa / asukas 1 648
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 56
Lainakanta, 1 000 euroa 11 702
Lainakanta, euroa / asukas 3 661
Lainasaamiset, 1 000 euroa 279
Konsernin vuosikate % poistoista 42
Konsernin vuosikate, euroa / asukas 299
Konsernin investointien omahankintameno 3 675
Konsernin investointien tulorahoitus, % 26
Konsernin kertynyt ali-/ylijäämä, 1 000 euroa 3 558
Konsernin kertynyt ali-/ylijäämä, euroa / asukas 1 113
Konsernin lainakanta, 1 000 euroa 19 628
Konsernin lainakanta, euroa / asukas 6 141
Konsernin lainasaamiset, 1 000 euroa 86
Sosiaali- ja terveystoiminnan käyttökustannukset, 1 000 euroa 16 216
Sosiaali- ja terveystoiminnan käyttötuotot, 1 000 euroa 1 660
Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset, 1 000 euroa 14 556
Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset, euroa / asukas 4 554
Opetus- ja kulttuuritoiminnan käyttökustannukset, 1 000 euroa 6 502
Opetus- ja kulttuuritoiminnan käyttötuotot, 1 000 euroa 494
Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset, 1 000 euroa 6 008
Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset, euroa / asukas 1 880

Lähde

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.11.2019].
Saantitapa: (linkki)