Kuntien avainluvut-palvelua sekä Kuntien avainluvut-tietokantaa ylläpitää Tilastokeskus.

Siirry Kuntien avainluvut-palveluun

Kuntien avainlukuja

Rautalampi

Taajama-aste, %, 2019 48,3
Väkiluku, 2020 3 053
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta, %, 2020 -2,2
Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2020 12,1
15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2020 51,9
Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, %, 2020 36,1
Ruotsinkielisten osuus väestöstä, %, 2020 0,1
Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä, %, 2020 2,1
Syntyneiden enemmyys, henkilöä, 2020 -53
Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä, 2020 -20
Perheiden lukumäärä, 2020 835
Asuntokuntien lukumäärä, 2020 1 596
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2020 90,3
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus, %, 2020 21
Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2019 66,5
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, %, 2019 20,2
Alueella asuvan työllisen työvoiman määrä, 2019 1 054
Työllisyysaste, %, 2019 67,5
Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus, %, 2018 63,3
Työttömien osuus työvoimasta, %, 2019 10,9
Eläkeläisten osuus väestöstä, %, 2019 40,9
Taloudellinen huoltosuhde, 2019 196,1
Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä, 2018 897
Alkutuotannon työpaikkojen osuus, %, 2018 19,1
Jalostuksen työpaikkojen osuus, %, 2018 17,5
Palvelujen työpaikkojen osuus, %, 2018 60,8
Työpaikkaomavaraisuus, 2018 82,9
Vuosikate, euroa/asukas, 2019 -53,5
Lainakanta, euroa/asukas, 2019 3 954,8
Konsernin lainakanta, euroa/asukas, 2019 6 564,6
Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2019 2007,4
Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä, nettokäyttökustannukset, euroa/asukas, 2019 4 831,1

Lähde

Kuntien avainluvut, Helsinki: Tilastokeskus.
Saantitapa: (linkki)

Tietoa taulukosta saatavilla Tilastokeskukselta.


Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot-tietokantaa ylläpitää Tilastokeskus.

Lue lisää kuntien ja kuntayhtymien raportoimista taloustiedoista

Kuntien tunnuslukuja 2018

Rautalampi

2018
Toimintakate, euroa / asukas -6 885
Vuosikate, euroa / asukas 212
Verotulot, euroa / asukas 3 234
Valtionosuudet, euroa / asukas 3 796
Vuosikate % poistoista 69
Investointien omahankintameno 2 360
Investointien tulorahoitus, % 29
Rahavarat 31.12., euroa / asukas 430
Omavaraisuusaste, % 48
Kertynyt ali-/ylijäämä, 1 000 euroa 5 268
Kertynyt ali-/ylijäämä, euroa / asukas 1 648
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 56
Lainakanta, 1 000 euroa 11 702
Lainakanta, euroa / asukas 3 661
Lainasaamiset, 1 000 euroa 279
Konsernin vuosikate % poistoista 42
Konsernin vuosikate, euroa / asukas 299
Konsernin investointien omahankintameno 3 675
Konsernin investointien tulorahoitus, % 26
Konsernin kertynyt ali-/ylijäämä, 1 000 euroa 3 558
Konsernin kertynyt ali-/ylijäämä, euroa / asukas 1 113
Konsernin lainakanta, 1 000 euroa 19 628
Konsernin lainakanta, euroa / asukas 6 141
Konsernin lainasaamiset, 1 000 euroa 86
Sosiaali- ja terveystoiminnan käyttökustannukset, 1 000 euroa 16 216
Sosiaali- ja terveystoiminnan käyttötuotot, 1 000 euroa 1 660
Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset, 1 000 euroa 14 556
Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset, euroa / asukas 4 554
Opetus- ja kulttuuritoiminnan käyttökustannukset, 1 000 euroa 6 502
Opetus- ja kulttuuritoiminnan käyttötuotot, 1 000 euroa 494
Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset, 1 000 euroa 6 008
Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset, euroa / asukas 1 880

Lähde

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.11.2019].
Saantitapa: (linkki)