Luontopainotteinen päiväkoti

Rautalammin kunnan luontopainotteinen varhaiskasvatus ja esiopetus sekä metsäeskaritoiminta

Vahvat juuret ja kantavat siivet elämää varten – tutkitaan, aistitaan, kokeillaan, opitaan luonnossa ja luonnosta.

Luonto monipuolisena ja rikkaana oppimisympäristönä tarjoaa lapselle ihanteelliset puitteet leikkiin, tutkimiseen, kokeiluun ja oppimiseen. Rautalammilla kaunis ja monipuolinen luonto on lähellä. Retki- ja luontokohteita löytyy eri puolilta kuntaa erilaisiin tarpeisiin. Ylpeydellä voi mainita Etelä-Konneveden kansallispuiston eri pituisine polkuineen ja laavuineen.

Perinteiden tunteminen ja arvostaminen, tunnetaitojen vahvistaminen, terveet elämäntavat, yhteistyö eri tahojen kanssa, eri-ikäisten lasten toimiminen yhdessä, retket, tutkimusmatkat, nuotiopiirit, jne.kuljettavat meitä kohti kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeisiä asioita ovat uteliaisuuden herättäminen asioita ja ilmiöitä kohtaan, kannustaminen tutkimiseen ja monipuoliseen liikkumiseen, herätteleminen uuden oppimiseen.

Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ikätasonsa mukaan, kokeilevat ja käyttävät erilaisia työtapoja ryhmissä, työpareina ja itsenäisesti. Toimintaa valokuvataan ja videoidaan, piirustuksia jne. kootaan esimerkiksi metsäeskarilaisten ns. Minä -kirjaan tai lähetetään huoltajille suoraan.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaa voi seurata mm. julkisilla alustoilla kuten instagram, facebook ja kunnan sivut.

Varhaiskasvatuksen Facebook

Varhaiskasvatuksen Instagram

Chatbot