VIEKKU – Vieraat kulttuurit vierellä kulkemaan

Tämä sivu on arkistoitu. Sivun sisältöä ei päivitetä enää aktiivisesti, joten sisältö ei välttämättä ole ajantasalla.

https://pakolaiset.rautalampi.fi/

Hankkeen tarkoituksena on luoda Rautalammin kuntaan valmiudet pakolaisten vastaanottamiselle ja tukea tänne saapuvien pakolaisten kotoutumista, niin että heistä tulee aktiivisia osallisia yhteisöön ja yhteiskuntaan. Toimimme samalla esimerkkinä muille ympäröiville kunnille ja tavoittelemme jatkossa kuntarajat ylittävää yhteistyötä.

Ensimmäiset perheet ovat saapuneet Rautalammille kevään 2016 aikana ja odotamme syksyllä tulevan lisää. Rautalampi on päättänyt vastaanottaa seuraavien neljän vuoden aikana yhteensä 80 kiintiöpakolaista. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat paikalliset järjestöt, erityisesti alkuvaiheessa ovat olleet mukana Suomen Punaisen Ristin Rautalammin osasto, Rautalammin Urheilijat ja Mannerheim Lastensuojeluliiton Rautalammin paikallisosasto. Tavoitteena jatkossa on saada entistä enemmän järjestöjä mukaan ja toisaalta saada pakolaisia itseään aktivoitua entisestään osaksi rautalampilaista elämäntapaa.

Käytännön toimissa hanke järjestää koulutusta kunnan henkilöstölle ja info- ja tiedotustilaisuuksia kuntalaisille. Hankkeen avulla lisätään kantaväestön ja vastaanottotyötä tekevien toimijoiden tietoja ja taitoja kotouttamistyössä. Kotouttamistyöllä tuetaan saapuvien pakolaisten nopeaa kotoutumista, hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämistä. Hankkeen aikana kertyvää osaamista esitellään ja jaetaan muille kunnille ja kaupungeille samalla rakentaen seutukunnallista yhteistyötä. Pakolaisten vastaanottotyössä kertyvää kokemusta voi hyödyntää laajemmin myös muiden maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön. Hankkeen avulla lisääntyneet tiedot, taidot, hyvät käytänteet ja toimintatavat kotouttamistyössä juurrutetaan osaksi kunnan normaaleja toimintoja.

Hanke alkoi 1.10.2015 ja jatkuu aina 30.9.2018 asti. Hankkeen rahoitus: 75% EU-tukea ja 25% Rautalammin kunta.

Hanketyöntekijät:

Ei tuloksia

Eulogo