Ruotsi

Lukiossa opiskellaan viisi pakollista ruotsin kurssia kahden vuoden aikana:

  1. Minun ruotsini (RUB11)
  2. Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB12)
  3. Kulttuuri ja mediat (RUB13)
  4. Monenlaiset elinympäristömme (RUB14)
  5. Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB15)

Pakollisten kurssien jälkeen voit valita kaksi syventävää kurssia. Valinta kannattaa ehdottomasti tehdä, jos päätät kirjoittaa ruotsin ylioppilaskirjoituksissa. Kursseista ensimmäinen on suullinen kurssi, Viesti ja vaikuta puhuen (RUB 16) . Kurssilla tutustumme myös ylioppilaskokeen suullisen kokeen esimerkkitehtäviin.

Kurssilla 7, Kestävä elämäntapa (RUB17), jatketaan pakollisten kurssien teemojen käsittelyä kestävän elämäntavan näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan myös ylioppilaskirjoitusten tehtäviin.

Lisäksi koulullamme on tarjolla puolikas abikurssi (RUB 18), joka on ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi. Kurssilla kerrataan aikaisemmilla kursseilla käytyjä asioita ja harjoitellaan monipuolisesti sanastoa, rakenteita, luetun ymmärtämistä, kuuntelua sekä suullista kielitaitoa.

Chatbot