Oppilaskunta

Matti Lohen koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Jokaiselta luokalta on äänestämällä valittu yksi jäsen ja yksi varajäsen, joista oppilaskunnan hallitus muodostuu.

Alakoulun ja yläkoulun hallitukselle valitaan joka vuodeksi puheenjohtaja, joka johtaa oppilaskuntaa yhdessä vastuussa olevan opettajan kanssa. Oppilaskunnan hallitus toimii oppilaiden äänitorvena, välittäen viestejä oppilailta opettajille ja päinvastoin. Kaikki oppilaat voivat tehdä aloitteita ja ehdotuksia oppilaskunnan hallituksen kokouksen käsittelyyn.

Oppilaskunnan hallitus on mukana päättämässä kouluun ja kouluviihtyvyyteen liittyvistä asioista. Sen lisäksi hallituksella on mahdollisuus järjestää esimerkiksi erilaisia juhlia, teemapäiviä tai tapahtumia.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu koulupäivien aikana, pääosin välitunneilla, mutta tarvittaessa myös oppituntien aikana. Hallituksessa toimiminen on luottamustehtävä, ja lukuvuoden lopussa mukana olleet jäsenet saavat toiminnasta todistuksen.

 

Matti Lohen koulun oppilaskunnan hallitus lukuvuonna 2022-2023

7a  Adelie Kullaa                   7b  Aleksi Liimatainen

8a Aku Hänninen                 8b Jermu Matilainen

9a Mark Artjuhhin               9b Valtteri Väänänen