Oppilaskunta

Matti Lohen koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Jokaiselta luokalta on äänestämällä valittu yksi jäsen ja yksi varajäsen, joista oppilaskunnan hallitus muodostuu.

Alakoulun ja yläkoulun hallitukselle valitaan joka vuodeksi puheenjohtaja, joka johtaa oppilaskuntaa yhdessä vastuussa olevan opettajan kanssa. Oppilaskunnan hallitus toimii oppilaiden äänitorvena, välittäen viestejä oppilailta opettajille ja päinvastoin. Kaikki oppilaat voivat tehdä aloitteita ja ehdotuksia oppilaskunnan hallituksen kokouksen käsittelyyn.

Oppilaskunnan hallitus on mukana päättämässä kouluun ja kouluviihtyvyyteen liittyvistä asioista. Sen lisäksi hallituksella on mahdollisuus järjestää esimerkiksi erilaisia juhlia, teemapäiviä tai tapahtumia.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu koulupäivien aikana, pääosin välitunneilla, mutta tarvittaessa myös oppituntien aikana. Hallituksessa toimiminen on luottamustehtävä, ja lukuvuoden lopussa mukana olleet jäsenet saavat toiminnasta todistuksen.

 

Matti Lohen koulun oppilaskunnan hallitus lukuvuonna 2023-2024

7a  Martti Ahonen ja Veeti Hyvönen                   7b  Helmi Korhonen ja Amina Al Husain

8a Eelis Paananen ja Viljo Väätäinen                 8b Oskari Korhonen ja Romeo Poikolainen

9a Aada Pynnönen ja Daniel Ahlgren                9b Juuli Ponkkonen