Oppilaskunta

Matti Lohen koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Jokaiselta luokalta on äänestämällä valittu yksi jäsen ja yksi varajäsen, joista oppilaskunnan hallitus muodostuu.

Alakoulun ja yläkoulun hallitukselle valitaan joka vuodeksi puheenjohtaja, joka johtaa oppilaskuntaa yhdessä vastuussa olevan opettajan kanssa. Oppilaskunnan hallitus toimii oppilaiden äänitorvena, välittäen viestejä oppilailta opettajille ja päinvastoin. Kaikki oppilaat voivat tehdä aloitteita ja ehdotuksia oppilaskunnan hallituksen kokouksen käsittelyyn.

Oppilaskunnan hallitus on mukana päättämässä kouluun ja kouluviihtyvyyteen liittyvistä asioista. Sen lisäksi hallituksella on mahdollisuus järjestää esimerkiksi erilaisia juhlia, teemapäiviä tai tapahtumia.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu koulupäivien aikana, pääosin välitunneilla, mutta tarvittaessa myös oppituntien aikana. Hallituksessa toimiminen on luottamustehtävä, ja lukuvuoden lopussa mukana olleet jäsenet saavat toiminnasta todistuksen.

 

Oppilaskunnan hallitus 2020-2021

7a Kultalahti Pinja ja Varis Selma

7b Pesonen Helmi ja Tuovinen Teresa

8a Gråsten Anni ja Karttunen Oula

8b Heikkinen Rico ja Korhonen Venla

9a Lehtolainen Hertta ja Pasanen Tinja

9b Räsänen Viivi ja Tarvainen Kaapo