Yrittäjyysopinnot

TO31 Yrittäjyyskurssi

Kurssilla tutustutaan yrityksen aloittamiseen liittyviin asioihin, markkinointiin ja tuotekehittelyyn. Tavoitteena on tarkastella yritysideoita kriittisesti ja löytää omia yrittäjäominaisuuksia. Lisäksi opiskelija tutustuu paikallisiin yrittäjiin ja toteuttaa projektin.

Yrittäjyyskurssin voi tehdä painottaen yrittämiseen ratsastuskoulussa.

Chatbot