Kulttuurikasvatussuunnitelma

Rautalammin koulujen kulttuurikasvatussuunnitelma antaa raamin koulun ja kulttuuritoimijoiden yhteistyölle sekä lapsen kulttuuri-identiteetin huomioimiselle. Lähtökohtana on paikkakunnan ja alueen oma kulttuuriperintö ja -tarjonta. Tavoitteena on antaa tilaa lasten ja nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Kulttuuriopetussuunnitelman tavoitteena on, että jokainen oppilas saa kokemuksia ja elämyksiä eri taiteenlajeista kouluaikanaan.

Tässä alla 16.5.2023 päivitetty kulttuurikasvatussuunnitelma

liite kulttuurikasvatussuunnitelma.pdf (1)