Koulutyötä ohjaavat asiakirjat

Opetussuunnitelma ja tuntijako

Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat:

Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelma 2022-2023 Linkki

Oppilashuollon suunnitelma ja sitä täydentävät asiakirjat