Koulutyötä ohjaavat asiakirjat

Opetussuunnitelma ja tuntijako

Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat:

Rautalammin perusopetuksen lukuvuosisuunnitelma 2023-2024

Oppilashuollon suunnitelma ja sitä täydentävät asiakirjat

Valinnaisaineopas:

Valinnaisainevihko

Chatbot