Tyyrinvuoren luontopolku esteettömäksi -hanke

Rautalammin kunnassa päättyi vastikään Tyyrinvuoren luontopolku esteettömäksi -hanke. Hankkeen tavoitteena oli uusien opasteiden ja lähtöparkkipaikan myötä Tyyrinvuoren luonto- ja ympäristöpolku aktiiviseen käyttöön. Tyyrinvuoren polku sijaitsee noin kahden kilometrin päässä kuntakeskuksesta Lonkari, Äijävesi ja
Rautalampi-järvien välisellä niemekkeellä. Vajaan neljän kilometrin pituinen polku on merkitty luontopolkumerkein ja sen varrelle on sijoitettu 19 rastia. Alunperin 1980-luvulla tehdyn reitin pohjan kyltit ovat tiedoiltaan vanhentuneita, reittiopasteita tarvitaan muutama lisää reitin varrelle ja reitin alkuosa on jäänyt myöhemmin
rakennetun omakotiasutuksen jalkoihin.

Hankkeessa tehtiin uudet kyltit vanhojen tilalle, joissa tuotiin esille maiseman ja ympäristön muutokset
kolmenkymmenen vuoden aikana valokuvin ja tekstein. Reittiä lyhennettiin alkuperäisestä laajentuneen asutuksen vuoksi ja
reitille sijoitetaan opastetaulut osoittamaan parkkialueita ja reitin lähtöpaikkaa.
Hankkeessa perustettiin esteetön noin 900 metrin reittiosuus Tyyrinvuoren luonto- ja ympäristöpolun yhteyteen lähelle
Kuutinharjun palvelukotia. 500 metriä reitistöstä vaatii 1200 cm leveän puupolun.

Reitti on lähellä kirkonkylää ja nykyistä ja myös tulevaa uutta asutusta, joten se palvelee paikkakuntalaisia liikunta- ja
virkistysalueena. Lisäksi se on kiinnostava elämysliikuntakohde matkailijoille kirkonkylässä. Reitin läheisyydessä sijaitsee
Korholan Kartanon majoituspalveluyritys.

Hankkeen käytännön toteutus tapahtui syksyllä 2022 ja keväällä ja kesällä 2023.

Hanketta rahoittavat Maaseudun Kehittämisyhdistys Mansikka ry 15 000 eurolla ja Rautalammin kunta 13 563 eurolla. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 31 740 euroa. Hankkeen toteutunut loppusumma oli 30 000 euroa.