Nuorten kesätyöllistäminen

”Tyvestä puuhun noustaan, latvasta lentoon lähdetään.” (suomalainen sananlasku)

Kesätyö on nuorelle tärkeä paikka saada otetta työelämään, itsenäistyä ja koetella omia kykyjään. Rautalammin kunta varaa nuorten kesätyöllistämiseen vuosittain 7 600 euroa. Nuorten kesätyöpaikkojen organisoinnista vastaa nuorisotoimi. Tuen hakuaika on 1.2.-15.3.

Nuori voi työllistyä kahdella eri tavalla:

1. Työllistyminen yritykseen, yhdistykseen, yhteisöön tai kotitalouteen
Rautalammin kunta tukee rautalampilaisia yrityksiä, yhdistyksiä, yhteisöjä ja kotitalouksia kesätyöpaikan järjestämisestä rautalampilaisille nuorille ajalla 1.6.-31.8. Tukea myönnetään yhteensä 16 nuoren palkkaukseen.

 • Kesätyöpaikkatuen piiriin kuuluvat kaikki 16 (ja hakuvuonna 16 täyttävät) – 25 -vuotiaat rautalampilaiset nuoret
 • Tukea maksetaan vain kerran yhtä nuorta kohden, eikä työnantaja saa saada kesätyöntekijän palkkaukseen muuta tukea, esim. TE-toimiston palkkatukea
 • Tukea työnantajalle maksetaan 200€/nuori
 • Työsuhteen keston tulee olla vähintään kaksi viikkoa ja työajan vähintään 30h/vko
 • Työnantajan tulee maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä huolehtia työnantajan lakisääteisistä sosiaali- ja eläkemaksuista
 • Tuki myönnetään hakujärjestyksessä, tasapuolisuus huomioiden
 • Myönnetystä tuesta lähetetään työnantajalle kirjallinen päätös

Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen, maksaa palkan ja antaa työsuhteen päättyessä työtodistuksen. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen tositteita vastaan. Tuen maksamista varten työnantajan tulee toimittaa kopio työtodistuksesta josta käy ilmi työllistetyn henkilötiedot, työtehtävät sekä työsuhteen ajankohta ja -kesto. Lisäksi työnantajan on toimitettava todiste palkanmaksusta ja maksetuista sosiaali- ja eläkemaksuista.

Edellä mainitut tositteet on palautettava 31.9. mennessä vapaa-aikatoimistoon. Työllistämistuki maksetaan työnantajan ilmoittamalle pankkitilille.

työnantajan-kesätyötukihakemus Rautalampi

2. Työllistyminen kunnan kesätyöpaikkoihin
Rautalammin kunta työllistää noin 12-16 nuorta kunnan eri sektoreille (mm. viheraluetyöt, siivous, lasten päivähoito, kirjasto, liikunta- ja nuorisotyö, kulttuuri, hallinto). Kesätyöllistämisessä sovellamme Tutustu työelämään ja tienaa -mallia. Tutustu työelämään ja tienaa kesäharjoitteluohjelma on tarkoitettu peruskoulu- ja lukioikäisille nuorille. Ohjelman tavoitteena on edistää nuorten tutustumismahdollisuuksia työelämään ja saada ensikosketus oikeisiin töihin.

Kunta pyrkii työllistämään ensisijaisesti nuoret, jotka eivät aiemmin ole työllistyneet kunnan kesätyöpaikkoihin. Työpaikkoja tarjotaan myös aiemmin kunnan kautta työllistyneille nuorille. 

 • Hakijan tulee olla rautalampilainen 16 (ja hakuvuonna 16 täyttävät) -20 -vuotias nuori
 • Työllistymisaika on 2 vkoa
 • Työaika 30h/vko
 • Palkka 390€/2vkoa, joka sisältää lomakorvauksen
 • Hakemus tulee toimittaa  sähköisesti 15.3. klo 16.00 mennessä. Haastattelut ja valinnat tehdään huhtikuun lopussa/toukokuun alussa.

Sähköinen hakulomake kunnan kesätyöpaikkoihin:

Hakulomake kunnan kesätyöpaikkoihin