Yhteiskuntaoppi

Pakolliset kurssit

YH1 Suomalainen yhteiskunta

Valta ja vaikuttaminen Suomessa: kunnissa, valtion tasolla, Euroopan Unionissa, mediassa, järjestöissä. Millainen väestöryhmä ovat suomalaiset? Suomen asema on EU:ssa, maailmantaloudessa? Suomalainen oikeuslaitos ja kansalaisen oikeudet. Hyvinvointijärjestelmä ja sen rahoitus.

YH2 Taloustieto

Markkinoiden toiminta – kilpailu ja hinnan muodostuminen. Rahoituslaitokset, lainat, korot, sijoittaminen ja riskien hallinta. Suhdannevaihtelut, työttömyys, työvoimapula ja työvoiman rakennemuutokset. Talouspolitiikan keinot ja verotus. Kuntien ja valtion talous. Globaali maailmantalous, Suomen ulkomaankauppa.

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Eurooppalaisuus ja eurooppalainen identiteetti. EU-kansalaisuus. Päätöksentekojärjestelmä EU:ssa. EU-alueen yhteinen talous- ja rahapolitiikka – sen haasteet, vaikutukset EU-maihin. Eurojärjestelmä. Turvallisuus ja tulevaisuus globaalissa muuttuvassa maailmassa.

Syventävä kurssi

YH4 Kansalaisen lakitieto

Perustietoa perheoikeudesta, työoikeudesta, kuluttajansuojasta, velasta, vakuuksista ja maksukyvyttömyydestä, asumisesta. Muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin. Tekijänoikeudet. Ympäristöoikeus. Rikos- ja prosessioikeus. Rikostutkinta ja syyteharkinta. Oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot. Rangaistukset. Kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen.