Päätöksenteko

Uudet ja tulevat kokoukset löydät tästä

Valtuuston valitsevat asukkaat joka neljäs vuosi. Valtuusto päättää kunnan asioista, vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta.

Kunnanvaltuuston tehtävät kuntalain 13 §:n mukaan:

 • Päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • Päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • Päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • Päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä    perusteista
 • Päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • Päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • Valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 • Päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 • Valita tilintarkastajat
 • Hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden sekä
 • Päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

Kunnanhallitus, jonka valtuusto nimittää, vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta, valmistelee vastuustoasiat, valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa.
Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa ja taloutta sekä muuta toimintaa
Lautakunnat eivät ole pakollisia, mutta käytännössä jokaisessa kunnassa on asetettu luottamushenkilöistä koostuvia lautakuntia hoitamaan koulutusasioita, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ympäristö- ja yhdyskunta-asioita.