Luontomatkailun koordinointihanke

Tämä sivu on arkistoitu. Sivun sisältöä ei päivitetä enää aktiivisesti, joten sisältö ei välttämättä ole ajantasalla.

Rautalammin ja Konneveden luontomatkailun koordinointihanke on saanut rahoituspäätöksen 2.3.2016 ja hanke jatkuu 31.8.2018 saakka. Hankkeen tavoitteena on edistää alueen matkailuinvestointien ja uusien yritysten määrän kasvua, kehittää Etelä-Konneveden kansallispuiston ympärille yhtenäistä matkailukohdetta ja edesauttaa ja nopeuttaa alueen kehittymistä kestävän luontomatkailun kohteena. Hankkeessa koordinoidaan alueen kehittämistä ja lisätään Keski-Suomen ja Pohjois-Savon matkailualueiden välistä yhteistyötä.

Hankkeessa luodaan uusi malli kuntien matkailuneuvonnan järjestämiseksi sesonkiaikoina, suunnitellaan retkeilyreitistöt ja luontomatkailua tukevat rakenteet sekä suunnitellaan ja toteutetaan alueen retkeilykartta, kartoitetaan investointihalukkuutta sekä olemassa olevien kiinteistöjen matkailukäytön lisäämistä.

Hanke etsii ja kerää asiakastietoa ja siirtää tiedon liiketoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on asiakastiedon ymmärtämisen avulla kehittää yritysten valmiuksia katkeamattoman
palvelukokemuksen tuottamiseen. Hankkeessa luodaan uusia tapoja jalkauttaa asiakastieto yrityksiin ja ottaa asiakas reaaliaikaisesti mukaan matkailutuotteiden kehittämiseen. Vesistöjen matkailullista hyödyntämistä kehitetään. Edistetään uusia hankkeita Konnekosken entisöinnin ja kosken ohittavan kanavan suunnittelun sekä alueen pohjakartoituksen toteuttamiseksi, virallisten venereittien lisäämiseksi ja Etelä-Konneveden ja Hankaveden syvyysluotauksen aikaansaamiseksi.

Hankkeessa selvitetään alueen matkailuyrittäjien koulutustarpeet ja etsitään näihin tarpeisiin sopivan koulutuksen tarjoajat. Kuntien lukio-opintojen ja yrittäjyyden yhdistämistä matkailupainotteisesti selvitetään. Uusia markkinointikanavia etsitään ja lisätään sähköisten järjestelmien käyttämistä matkailuyritysten apuna sekä luodaan alueelle kattava Bed & Breakfast -majoitusverkosto. Aasialaisten matkanjärjestäjien kiinnostusta alueeseen kartoitetaan ja järjestetään matkanjärjestäjille tutustumiskäyntejä sekä suunnitellaan alueelle uusia vetovoimaisia luontomatkailutapahtumia.

Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020. Hankkeen rahoitus on Pohjois-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskusten myöntämää tukea, josta EU:n osuus on 179 221,56 € ja valtion rahoitusosuus 152 154, 44 €. Rautalammin ja Konneveden kuntien rahoitusosuus on yhteensä 95 342 €. Myönnettävä tuki ja muu julkinen rahoitus hankkeelle on yhteensä 426 718 €. Hanketta hallinnoi Rautalammin kunta.

Luontomatkailun Master Plan -suunnitelma

Jo 1800-luvulla Rautalampi tunnettiin erityisenä ”luonnonihanuuden paikkana”. Etelä-Konnevesi on yksi kauneimmista Keski-Suomen suurjärvistä: sen vesi on kirkasta ja näkösyvyys suuri. Rantojensuojeluohjelman myötä sen kallioiset rannat ovat monin paikoin pysyneet rakentamattomina ja yhdessä jyrkkärinteisten mäkien kanssa ne luovat järvelle ainutlaatuista erämaatunnelmaa. Rautalammin metsät ovat myös vaikuttavia ja vanhoja. Usean maisematyypin kohtauspaikkana Rautalammin alue on erinomainen luontomatkailukohde.

Etelä-Konneveden kansallispuiston perustaminen Rautalammille ja Konnevedelle on ahkeran luontomatkailun kehittämistyön tulosta. Kansallispuistolla on suuri aluetaloudellinen merkitys, mikäli sen palveluita markkinoidaan ja kehitetään oikealla tavalla. Tämän tavoitteen toteutamiseksi on tehtävä määrätietoista työtä.
Yhteistyökumppanit: Metsähallitus, Savon ammatti- ja aikuisopisto, alueen yritykset, Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusasema, alueen Elyt sekä maakuntien liitot, Rautalammin ja Konneveden kunnat, alueen asukkaat, Tiimiakatemia

Rahoitus: Pohjois-Savon Ely, Keski-Suomen liitto, Rautalammin kunta ja Konneveden kunta

Aiheesta muualla:
Luontomatkailun koordinointihankkeen asiakirjat (Etela-Konnevesi.fi)