Opinto-ohjaus

Pakolliset kurssit

OPO1

Opiskelutekniikkaa eri oppiaineissa. Oman ajankäytön hallintaa. Lukion kurssivalintojen merkitys jatko-opintoihin. Jatko-opintomahdollisuudet. Suomalainen koulutusjärjestelmä – sen polut ja opintojen rahoittaminen. Lukio-opintoja tukevat palvelut koulussa ja koulun ulkopuolella.

OPO2

Syvennytään erilaisiin jatkokoulutusvaihtoehtoihin. Tutustutaan erilaisiin opiskelupaikkoihin ja niiden tarjontaan. Laaditaan omia suunnitelmia tulevaisuuteen.