Yhteydenottokanava lapsiperheille ja nuorille

Pohjois-Savon hyvinvointialueen perhesosiaalityö ja sosiaaliohjaus

Lapsiperheiden sosiaalityö on perheen tukena silloin, kun elämäntilanteenne on kuormittava, perhe toivoo muutosta elämäntilanteeseensa tai kun tuntuu, että monenlaiset haasteet ovat kasautuneet eikä ole varmuutta siitä, miten päästä tilanteessa eteenpäin.

Lapsiperheiden sosiaalityössä autamme perhettä sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin. Lapsiperheiden sosiaalityössä työntekijät etsivät yhdessä perheen kanssa heidän elämäntilanteeseensa sopivia vaihtoehtoja, kannustavat muutoksessa sekä toimivat tarpeen mukaan yhteistyössä muun palveluverkoston ja läheisverkoston kanssa.

Jos lapsi ja perhe hyötyvät sosiaalihuollon palveluista ja tuesta, mutta eivät tarvitse lastensuojelulain mukaisia palveluita, heille nimetään omatyöntekijä siksi ajaksi, kun he ovat sosiaalihuollon asiakkaita. Sosiaalihuollon asiakkuus on vapaaehtoista.

Lapsiperheiden sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat toimivat yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa, esimerkiksi päivähoito, koulu, neuvolat ja eri järjestöt. Asiakkaana ovat lapset ja heidän perheensä, kun tilanne ei vielä edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Teemme perheen kanssa tilanteesta yhteisen palvelutarpeen arvion ja mietimme, millaiset palvelut voisivat tukea perhettä heidän tilanteessaan. Tällaisia palveluja voivat olla esim. tukiperhe, perhetyö, tukihenkilötoiminta lapselle tai nuorelle, kotipalvelu tai kasvatus- ja perheneuvonta. Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi arjenhallintaan, vanhempien jaksamiseen, lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen tai kasvatuksellisiin haasteisiin.

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voitte ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun

tarvitset tukea arkielämän sujumiseen
toivot tukea lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen
toivot tukea vanhemmuuteen ja jaksamiseen
sinulla on taloudellisia vaikeuksia
perhettä on kohdannut kriisi tai elämässänne on turvattomuutta
haluat lisää tietoa asuinalueenne palveluista lapsiperheille.

Toimi näin
Voit ottaa yhteyttä lapsiperheiden sosiaalityöhön sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse. Alla oleva linkki ohjaa sinut Pohjois-Savon hyvinvointialueen sivustolle.

Perhesosiaalityö ja sosiaaliohjaus

Chatbot