Rakentaminen

Tälle sivulle on koottu hyödyllisiä lomakkeita, linkkejä ja ohjeita, joita tarvitset rakentaessa.

Rakennusjärjestys on laadittu edesauttamaan sekä helpottamaan kuntalaisen ja vapaa-ajan asukkaan rakennushankkeita. Rautalammin kunnassa on voimassa rakennusjärjestys, jota tulee noudattaa.  Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomenrakentamismääräys kokoelma menevät rakennusjärjestyksen edelle. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on ympäristölautakunta.Sen alaisena toimii rakennustarkastaja.Päätösvallan siirtämisestä on määrätty johtosäännössä. Lisätietoja

Rakennusvalvonnan taksat

Uusi taksa voimaan 1.4.2020.

Rakennusvalvonta_laskutustuotteiden_hinnat_1.4.2020

Ohjeet

Lomakkeet

Selvitys naapurien kuulemisesta

Tekninen toimi

Lomake, jolla ilmoitetaan naapurille maa-ainestenottoa koskevasta lupahakemuksesta. (Maa-aineslaki 13 §, Vn A maa 3 § (926/2005)) Hakijan suorittama kuuleminen.

Lataa