Rakentaminen

Tälle sivulle on koottu hyödyllisiä lomakkeita, linkkejä ja ohjeita, joita tarvitset rakentaessa.

Rakennusvalvonnan taksat

Uusi taksa voimaan 1.4.2020.

Rakennusvalvonta_laskutustuotteiden_hinnat_1.4.2020

Ohjeet

Lomakkeet

Selvitys naapurien kuulemisesta

Tekninen toimi

Lomake, jolla ilmoitetaan naapurille maa-ainestenottoa koskevasta lupahakemuksesta. (Maa-aineslaki 13 §, Vn A maa 3 § (926/2005)) Hakijan suorittama kuuleminen.

Lataa