Nuohous

Rakennuksen omistaja ja haltija ovat vastuussa kiinteistön tulisijojen nuohouksesta.  Rakennuksen omistajan tai haltijan tulee itse aktiivisesti tilata nuohous kiinteistölleen ja huolehtia säännöllisestä nuohouksen suorittamisesta.

Kerran vuodessa

Kerran vuodessa nuohottavat tulisijat ja hormit:

  • Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen (avotakan tulipesää ei nuohota, ellei siitä erikseen sovita)
  • Kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen (tämä määräaika ei koske keskuslämmityskattilan tulipesää ja tulipintoja)
  • Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön  tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit

Kolmen vuoden välein

Kolmen vuoden välein nuohottavat tulisijat ja hormit

  • Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit. Nuohous on suoritettava loma-asunnon pääasiallisena käyttöaikana.
  • Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.

Nuohoojat

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskeva pelastuslain muutos on tullut voimaan 1.1.2019. Nuohouspalveluja saa tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Jatkossa nuohoojat markkinoivat ja hinnoittelevat palvelujaan itsenäisesti toiminta-alueensa asukkaille. Rautalammin alueella nuohouspalveluja tarjoaa mm.

Sisä-Savon Nuohouspalvelut Oy

Chatbot