Työtä osuuskunnasta

Tämä sivu on arkistoitu. Sivun sisältöä ei päivitetä enää aktiivisesti, joten sisältö ei välttämättä ole ajantasalla.

Hankkeen tavoitteena on 1) perustaa Sisä-Savoon osuuskunta yhdeksi työllistymisen kanavaksi ja palvelujen tarjoajaksi kuntiin, 2) varmistaa osuuskunnan toiminta luomalla ja dokumentoimalla toimintamalleja ja työkaluja osuuskuntamuotoiseen yrittämiseen sekä osaamiseen ja 3) edistää kotikuntien elinvoimaisuutta.

Onnistuessaan hanke hyödyttää sekä työllistyviä henkilöitä, osuuskunnan palveluja käyttäviä asiakkaita, että kuntia. Nuoret, pitkäaikaistyöttömät tai myös työelämässä olevat voivat työllistyä osuuskunnan kautta ja ottaa vastaan myös lyhyitä toimeksiantoja tai toimeksiantoja usealta asiakkaalta. Osuuskunta on yhteisöllinen yritysmuoto ja sen myötä yhteisöllisyys ja vertaisoppiminen ovat keskeinen osa hanketta. Lisäksi hankkeessa järjestetään koulutusta yleisesti osuuskuntatoiminnasta sekä yksilöllistä valmennusta osuuskuntaan sitoutuville henkilöille. Hanke kestää 28.2.2018 saakka.

Asiakkaat voivat ostaa palveluja tarvitsemansa määrän ilman työnantajavelvoitetta ja ”paperisotaa”. Palvelujen saatavuus ja varmuus paranevat, kun osuuskunnassa toimivat saman toimialan tekijät voivat tarvittaessa tuurata toisiaan. Kunnan työttömyydestä aiheutuvat välittömät ja välilliset menot pienenevät.

Loppuraportti: Työtä osuuskunnasta loppuraportti (.pdf)

Toteutus: Rautalammin kunta ja Suonenjoen kaupunki

Hankkeen nettisivut: https://tyotaosuuskunnasta.wordpress.com/

Yhteyshenkilöt:

Rahoitus: Kehittämisyhtiö Mansikka Ry, Pohjois-Savon ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020, Rautalammin kunta, Suonenjoen kaupunki