Fysiikka

FY01 Fysiikka luonnontieteenä

Fysiikan merkitys elävässä elämässä. Perusvuorovaikutuksiin tutustuminen, maailmankaikkeuden synty ja aineen rakenne tulevat tutuiksi. Fysikaalista mallintamista ja tulosten keräämistä ja esittämistä graafisesti.

FY02 Lämpö

Keskeisiä sisältöjä ovat lämpö ja lämpötila, kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen, paine, olomuodon muutokset,lämpöenergia, mekaaninen työ, teho, hyötysuhde ja energian säilyminen.

FY03 Sähkö

Tutustutaan yksinkertaisiin tasavirtapiireihin, ja –lähteisiin (akut ja paristot), sähkövirtaa ja jännitteeseen, sekä sähkökomponentteihin.

FY04 Voima ja liike

Tutustumisen kohteina tasainen, kiihtyvä ja suoraviivainen liike, Newtonin lait, erilaiset voimat ja liikeyhtälöt, mekaaniset energiat ja niiden säilyminen, momentit sekä liikemäärät.

FY05 Jaksollinen liike ja aallot

Tutustutaan aaltoliikkeen syntyyn sekä aaltojen käyttäytymiseen erilaisissa tilanteissa mm. äänen ja vesiaaltojen avulla.

FY06 Sähkömagnetismi

Vaihtovirtapiirit, magnetismi, generaattori, muuntaja sekä valon ominaisuudet käydään tässä kurssissa.

FY07 Aine ja säteily

Sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen, atomin rakenne, ydinreaktiot, radioaktiivisuus, säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö ovat tämän kurssin keskeisiä asioita.

FY08 Kertauskurssi

Aiempien kurssien aihekokonaisuuksien kertaus sekä yo- ja pääsykokeisiin valmistautuminen.

Chatbot