Maksut, tuet ja lisät

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut. Sähköinen asiointi: hakeminen, muutosilmoitukset sekä tulotietojen ilmoittamiset.

Varhaiskasvatuksen palvelu on lähtökohtaisesti maksullista. Varhaiskasvatuspalvelusta peritään kuukausimaksu. Kunnallisesti järjestetyn palvelun maksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Korkein maksu on 1.8.2022 alkaen 295 €/kk. Hoitomaksut peritään kuukausittain jälkikäteen.

Palvelun alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys kuukauden sisällä hoidon aloittamisesta. Mikäli selvitystä ei ole tehty määräpäivään mennessä, varhaiskasvatuspalvelusta peritään korkein maksu.

Hyvitykset

Maksuhyvitys koulujen lomien aikana (kesäaikana hyvityskausi on 1.6.-31.8.)

Varhaiskasvatuspalvelun ja koulujen loma-aikoina suositellaan lomaa niille lapsille, joilla ei ole vanhempien työstä tai opiskelusta johtuen hoidon tarvetta. Palvelusta ei peritä maksua, mikäli loma-aikojen poissaolot on ilmoitettu määräaikaan mennessä ja kestävät 42 vrk  ja muina koulujen loma-aikoina 1 viikon. Määräaika ja mahdollinen maksuhyvitys ilmoitetaan erikseen loma-aikojen hoitotarpeen kyselyn yhteydessä huoltajien käyttöliittymän DaisyFamilyn kautta.

Sopimuskäytäntö

Maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.  Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 295 euroa ja alin perittävä maksu on 28 euroa (rajat muuttuneet elokuussa 2022). Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40% nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa, seuraavien lasten maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Asiakasmaksuihin liittyvät tulotiedot ilmoitetaan eDaisyn kautta. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Sopimus varhaiskasvatuspalvelun määrästä: 

 

SOVITTU HOITOAIKA KUUKAUDESSA: 

 

 

Varhaiskasvatuspalvelun määrä ja sitä vastaava maksuosuus kokopäivähoidon maksusta 

Esiopetuksen (4t/pv) lisäksi tarvittavan varhaiskasvatuspalvelun määrä esiopetuksen toimintapäivinä ja maksuosuus kokopäivähoidon maksusta 
0-85h/kk    (50 %)  (40 %) 
86-120h/kk  (65%)  (50%) 
121-150h/vk  (75 %)  (70 %) 
150-h/vk (100 %)  (100 %) 

 


Varhaiskasvatuksen palveluraha

Rautalammilla on käytössä varhaiskasvatuksen palveluraha, joka myönnetään perheelle varhaiskasvatuksen järjestämiseksi yksityisessä perhepäivähoidossa. Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelurahaa haetaan eDaisy-järjestelmän kautta. 

Varhaiskasvatuksen palvelurahan periaatteet (PDF) 

Lisätietoja varhaiskasvatuksen palvelurahasta antaa: