Kiviniemi-skandium

Rautalammin Kiviniemestä löydettiin vuonna 2008 mittava skandium-esiintymä Geologisen tutkimuskeskuksen perustutkimuksen yhteydessä. GTK on tutkinut esiintymää lisää ja Itä-Suomen yliopisto kehittänyt menetelmää skandiumin erottamiseksi muusta maa-aineksesta.

Rautalammin kunta oli osarahoittajana vuosina 2016-2018 toteutetussa Rautalammin skandium-rikkaan malmion kokonaisvaltaisen hyödyntämisen pilotointi -hankkeessa, jonka päätoteuttaja oli Itä-Suomen yliopisto.

Tutkimustietoa:

Minerals Engineering vol 177: Reduction charasteristics of Kiviniemi ferrous scandium concentrate

Kallio, Tanskanen & Luukkanen: Magnetic Preconcentration and Process Mineralogical Study of the Kiviniemi Sc-Enriched Ferrodiorite (pdf)

Hokka & Halkoaho: 3D modelling and mineral resource estimation of the Kiviniemi Scandium deposit, Eastern Finland (pdf)

Halkoaho & Niskanen: Tutkimustyöselostus Rautalammin kunnassa valtausalueella Kiviniemi 1 (kaivorekisterinumero 8777/1) suoritetuista skandium- ja zirkoniesiintymätutkimuksista vuosina 2008-2010 (pdf)

Ahven: Rautalammin Kiviniemen granaattipitoinen fayaliittiferrogabro (pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto) (pdf)

Aiheeseen liittyviä uutisia ja muuta aineistoa:

02.03.2021 Rautalammilla järjestetyn kaivosillan esitysaineisto

09.08.2019 Form 10-Q Scandium International Mining Corp.: Quarterly report (SEC Report)

29.05.2019 Kaivosteollisuus: Suomessa Kiinan maametallien vientisulku ei tunnu – ”EU on tässä se köyhä poika” (Tekniikka&Talous)

20.03.2019 Scandium International’s CEO on how scandium increases heat tolerate for stronger parts (InvestorIntel on YouTube)

15.01.2019 Kaivostoiminta ja kiviaineshuolto kaavoituksessa ja luvituksessa -seminaari (Pohjois-Savon liitto)

21.11.2018 Harvinaiset maametallit löytyvät kaivosteollisuuden jätekasoista (Helsingin yliopisto)

20.10.2018 Kooste Skandiuminfo-tilaisuudesta

11.10.2018 Rautalammin skandium näyttää olevan otettavissa talteen – kaivoksen tuloon on vielä matkaa vuosikymmeniä (Yle)

11.10.2018 Facebook-livelähetys Skandiuminfo-tilaisuudesta

16.07.2018 Malminetsintälupapäätös (pdf) (Tukes)

02.03.2017 Uusi menetelmä voi mahdollistaa arvokkaan skandiumin talteenoton (Itä-Suomen yliopisto)