Elinvoimaselvitys

Elinvoimaselvityksen tarkoituksena on määritellä suuntaviivat Rautalammin kunnan kehittämiselle ja elinvoiman lisäämiselle. Selvitykseen sisältyy kehittämiskysely, jolla kartoitetaan Rautalammin asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden, yrittäjien ja sidosryhmien mielipiteitä ja näkemyksiä Rautalammin nykytilasta ja kehittämistarpeista.

Rautalammin kunnan elinvoimaselvitys

Rautalammilla on käynnistynyt kunnan elinvoimaa koskeva kehittämisselvitys. Selvityksen kautta haetaan yhteistä näkemystä Rautalammin elinvoiman kehittämiseen. Elinvoimaselvityksen tarkoituksena on määritellä suuntaviivat Rautalammin kunnan kehittämiselle. Selvityksessä kuvataan Rautalammin nykytilanne ja kehittämistarpeet, arvioidaan Rautalammin nykyisten ja uusien elinkeinotoimintojen kehittämismahdollisuuksia ja niiden kytkeytymistä muun muassa asumiseen, virkistysmahdollisuuksiin ja hyvinvointiin.

Elinvoimaselvityksen laatimisesta vastaa monialainen työryhmä

Rautalammin kunta on kilpailutuksen kautta valinnut elinvoimaselvityksen tekijäksi FCG Finnish Consulting Group Oy:n, jossa työn vastuuhenkilönä on Taina Ollikainen (puh. 040 864 1030, taina.ollikainen@fcg.fi). Elinvoimaselvityksen laatimista ohjaa kunnan asettama työryhmä, johon kuuluu kunnan keskeiset viranhaltijat ja luottamushenkilöt.

Elinvoimaselvityksen vaiheet

  • Kuntalaisillat helmi-maaliskuussa 2022
  • Selvitys valmistuu maalis-huhtikuussa 2022

Lisätietoja:

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, puh. 040 548 3854
Anu Sepponen, kunnanjohtaja, puh. 040 840 5088