Kulttuuripalvelut

Kulttuuritoimi vastaa kulttuuripalveluista kunnassa. Se tuottaa kulttuuritilaisuuksia eri-ikäisille kuntalaisille erityisryhmiä unohtamatta ja järjestää kaikille avoimet kunnan juhlatilaisuudet (itsenäisyys- ja veteraanipäivät). Avustustoiminnalla kulttuuritoimi luo mahdollisuuksia kulttuurin omaehtoiselle harrastamiselle ja tukee kulttuuritapahtumien järjestämistä ja niistä tiedottamista.

Kulttuuriasioita hoitaa tilapäisesti hallintosihteeri Pirkko Annala, jonka tavoitat kunnanvirastolta. Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse, niin sovitaan tapaaminen!

Kulttuuritoimi on paikallisen ja alueellisen kulttuuritoiminnan koordinaattori, verkostojen rakentaja ja yhteistyötaho kulttuurin parissa toimivien harrastajien, järjestöjen ja muiden kulttuuritoimijoiden keskuudessa. Kulttuuripalveluista, tapahtumista ja yhdistyksistä saa kootusti tietoa kunnan tiedotuskanavien kautta.

Kulttuuritoimi järjestää vuosittain hyvinvointia ja elämyksiä tuottavia tilaisuuksia työpajoista lastentapahtumiin ja konserteista virallisiin juhliin joko yksin tai yhteistyökumppanien kanssa. Aktiivista yhteistyötä tehdään mm. kunnan muiden yksiköiden, Rautalammin museon, yhdistysten sekä lähialueen muiden kuntien ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Tiedotusväylinä ovat mm. kunnan tapahtumakalenteri Rautalammin kunnan omat Facebook-sivut, ilmoitustaulut ja lehtimainokset. Paikallisten lehtien menokalenterit sekä paperilehdissä että internetissä tiedottavat myös tapahtumista.

Kunnan kulttuuriasiat kuuluvat sivistystoimen alaisuuteen; sivistyslautakunta myöntää vuosittain avustuksia kulttuuritoimintaan.

Käskynkkää – Sisä-Savon yhteinen lähikulttuurin kehittämishanke 2015-2016 

Hankkeen tavoitteena oli:

  • kartoittaa kehittämisen tarpeita yhdessä kulttuuritoimijoiden kanssa
  • vahvistaa alueen kulttuuriosaamista
  • lisätä kulttuuritoimijoiden yhteistyötä mm. esitysten ja näyttelyjen kierrättämisessä
  • parantaa kulttuuripalvelujen saavutettavuutta
  • kehittää tapahtumatiedottamista
  • tehdä kunnittaiset sekä alueen yhteinen kulttuuristrategia
  • lisätä tuotteistamis- ja markkinointiosaamista kulttuurin kentällä

Hankkeessa mukana olivat Sisä-Savon kunnat (Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto). Hankkeessa muun muuassa tehtiin mittava kulttuurikysely, kuntiin kulttuuristrategiat, parannettiin kulttuuritoimijoiden yhteistyötapoja sekä tehtiin toimenpiteitä tiedottamisen kehittämiseksi.

Linkkejä

Rautalammin museo
Sisä-Savon kansalaisopisto
Suonenjoen musiikkiopisto
Pohjois-Savon taidetoimikunta
Taikalamppu
Rautalammin Kulttuuriseura