Lautakunnat

Lautakunnat ovat kunnanhallituksen alaisia toimielimiä, jotka vastaavat niille määritellyistä tehtävistä. Lautakunnat eivät ole pakollisia, mutta käytännössä jokaisessa kunnassa on asetettu luottamushenkilöistä koostuvia lautakuntia hoitamaan koulutusasioita, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ympäristö- ja yhdyskunta-asioita.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan päätehtävät:

 • vaalien erilaiset valmistelutehtävät, mm. ennakkoäänestyksen järjestelyt
 • ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen (kunnallisvaalit)
 • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
 • ennakkoäänten laskenta ja kaikkien äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen (kunnallisvaalit)
 • vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen (kunnallisvaalit)

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

puheenjohtaja Pekka Saarikko /kok

varapuheenjohtaja Kirsi Mannila /kesk

jäsen Seppo Hänninen/sdp

jäsen Lauri Lundberg/ ps

jäsen Anni Pihl /vas

Varajäsenet:

 1. Airi Heimonen
 2. Riitta Hiironen
 3. Timo Puranen
 4. Annaliisa Pulliainen
 5. Martti Törrönen

Hyvinvointilautakunta

Lautakunnan esittelijät

Lautakunnan jäsenet:

puheenjohtaja Tiina Puranen /kesk (Jemina Vepsäläinen)
varapuheenjohtaja Sari Hintikka-Varis /kok (Sirpa Jalkanen)
jäsen Senja Hallivuori /kd (Unto Siikström)
jäsen Hannu Keinänen /kesk (Anu Hotti)
jäsen Jouko Turpeinen /kesk (Tomi Karttunen)
jäsen Henna Suosaari /vihr (Virve Linnanen)
jäsen Petteri Haukka /vas (Anne Mertala)

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii mm. seuraavista tehtävistä:

 • yhdyskuntarakentamisen edellytyksistä, kuten yleis- ja asemakaavoituksesta sekä paikkatiedosta
 • kunnan maaomaisuudesta
 • katujen, teiden ja yleisten alueiden (torit, puistot yms.) suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta
 • kunnan toimitilojen suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta
 • talonrakennus- ja investointiohjelman toteuttamisesta
 • jätehuoltoon on yhteinen jätelautakunta, joka hyväksyy myös taksat. Jätehuollon valvontaa tekee edelleen Rautalammin kunta.
 • yksityistietoimituksista ja -katselmuksista (tiejaosto)

Lautakunnan esittelijä

Tielautakunnan sihteeri

Maaseutuasiamies

Hannu Jyrkkänen

044 7401253

hannu.jyrkkanen@rautalampi.fi

Yksikkö

Elinkeinopalvelut

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Sijainen 044 740 1263

Lautakunnan jäsenet:

puheenjohtaja Jouko Korhonen /kesk (Mika Koukkari)
varapuheenjohtaja Raimo Kemppainen /sdp (Seppo Hänninen)
jäsen Kimmo Karvinen /ps (Toni Manninen)
jäsen Minja-Riina Kuikka /kesk (Jouni Lund/kd)
jäsen Maiju Haataja /kok (Jouni Juhala)

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan toimialana on:

 • ympäristönsuojelu
 • rakennustarkastus

Lautakunnan alaiset viranhaltijat:

Lautakunnan jäsenet:

puheenjohtaja Reino Jäntti/ps (Mika Lukkarinen)
varapuheenjohtaja Henna Suosaari /vihr (Anne Mertala)
jäsen Kari Laitinen /kesk (Tomi Karttunen)
jäsen Tuija Mäkinen /kd (Hanna Kosonen)
jäsen Eino Schwartz /kok (Maiju Haataja)

Tarkastuslautakunta

Lautakunnan jäsenet:

puheenjohtaja Hannu Korhonen /sdp (Tytti Mård)
varapuheenjohtaja Assi Mensonen /kesk (Hanna Kosonen)
jäsen Ulla Möller /vihr (Anne Mertala)
jäsen Päivi Eklund /kd (Unto Siikström)
jäsen Jarmo Karjalainen /kesk (Jouni Juhala)