Lautakunnat

Lautakunnat ovat kunnanhallituksen alaisia toimielimiä, jotka vastaavat niille määritellyistä tehtävistä. Lautakunnat eivät ole pakollisia, mutta käytännössä jokaisessa kunnassa on asetettu luottamushenkilöistä koostuvia lautakuntia hoitamaan koulutusasioita, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ympäristö- ja yhdyskunta-asioita.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan päätehtävät:

 • vaalien erilaiset valmistelutehtävät, mm. ennakkoäänestyksen järjestelyt
 • ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen (kunnallisvaalit)
 • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
 • ennakkoäänten laskenta ja kaikkien äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen (kunnallisvaalit)
 • vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen (kunnallisvaalit)

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

puheenjohtaja Pekka Saarikko /kok

varapuheenjohtaja Kirsi Mannila /kesk

jäsen Asko Hämäläinen /sit.

jäsen Pentti Sahlberg/ vas

jäsen Aino Österberg /kd

Varajäsenet:

 1. Pirjo Riipinen
 2. Paula Varis
 3. Lauri Lundberg
 4. Sami Räsänen
 5. Ari Virta

 

Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunta vastaa seuraavien palvelujen ja toimintojen järjestämisestä ja kehittämisestä:

 • elinkeinotoimi
 • työllisyysasiat
 • kunnan kehittäminen
 • yleiset elinvoimaan liittyvät asiat

Lautakunnan esittelijä ja sihteeri

Kunnanjohtaja

Anu Sepponen

0408405088

anu.sepponen@rautalampi.fi

Yksikkö

Hallinto, Johtoryhmä

Toimipaikka

Kunnanvirasto
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi

Maaseutuasiamies

Hannu Jyrkkänen

044 7401253

hannu.jyrkkanen@rautalampi.fi

Yksikkö

Elinkeinopalvelut

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Sijainen 044 740 1263

Lautakunnan jäsenet:

puheenjohtaja Joni-Matti Kuikka /kesk (Jouko Korhonen)
varapuheenjohtaja Markus Sjöberg /3D (Mikko Piltonen)
jäsen Päivi Heikkinen /kesk (Anu Hotti)
jäsen Sirpa Jalkanen /kok (Sari Hintikka-Varis)
jäsen Ari-Pekka Mustonen /vas (Raija Haukka)
jäsen Tytti Mård /sd (Tauno Herranen)
jäsen Timo Satuli /sin (Sinikka Korhonen /ps)

Sivistyslautakunta

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa sivistyslautakunta päättää kokoontumisajankohdasta ja ajasta. Sivistyslautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden kolmas keskiviikko . Sivistyslautakunta vastaa seuraavien palvelujen ja toimintojen järjestämisestä ja kehittämisestä:

 • lasten päivähoito
 • esiopetus
 • perusopetus
 • lukio-opetus
 • aikuiskoulutus eli kansalaisopisto ja musiikkiopisto
 • kirjasto
 • kulttuuritoimi
 • liikuntatoimi
 • nuorisotoimi

Lautakunnan esittelijä

Sivistysjohtaja, rehtori

Olli Lipponen

040 551 4361

olli.lipponen@rautalampi.fi

Yksikkö

Johtoryhmä, Sivistysosasto

Toimipaikka

Alavantie 1, 77700 Rautalampi

Lautakunnan jäsenet:

puheenjohtaja Anu Hotti /kesk (Jouko Korhonen)
varapuheenjohtaja Sari Hintikka-Varis /kok (Sirpa Jalkanen)
jäsen Wilhelm Hämäläinen /kesk (Mikko Piltonen)
jäsen Senja Hallivuori /kd (Jouni Lund)
jäsen Jussi Herranen /sdp (Tauno Herranen)
jäsen Saara Matilainen /ps (Eeva-Liisa Puranen)
jäsen Heikki Jaamalainen /vas (Helena Hänninen)

Perusturvalautakunta

Lautakunnan jäsenet:

puheenjohtaja Timo Satuli /sin (Jarmo Hänninen)
varapuheenjohtaja Riitta Hiironen /sdp (Jussi Herranen)
jäsen Hannu Keinänen /kesk (Jouko Korhonen)
jäsen Annikki Kaipainen /kesk (Anna-Liisa Pulliainen)
jäsen Juho Pahajoki /kesk (Jenni Tuovinen)
jäsen Unto Siikström /kd (Päivi Eklund)
jäsen Sirpa Jalkanen /kok (Paula Varis)

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii mm. seuraavista tehtävistä:

 • yhdyskuntarakentamisen edellytyksistä, kuten yleis- ja asemakaavoituksesta sekä paikkatiedosta
 • kunnan maaomaisuudesta
 • katujen, teiden ja yleisten alueiden (torit, puistot yms.) suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta
 • kunnan toimitilojen suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta
 • talonrakennus- ja investointiohjelman toteuttamisesta
 • jätehuoltoon on yhteinen jätelautakunta, joka hyväksyy myös taksat. Jätehuollon valvontaa tekee edelleen Rautalammin kunta.
 • yksityistietoimituksista ja -katselmuksista (tiejaosto)

Lautakunnan esittelijä

Tekninen johtaja

Antti Tuppura

0400 784 570

antti.tuppura@rautalampi.fi

Yksikkö

Tekninen osasto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Tielautakunnan sihteeri

Maaseutuasiamies

Hannu Jyrkkänen

044 7401253

hannu.jyrkkanen@rautalampi.fi

Yksikkö

Elinkeinopalvelut

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Sijainen 044 740 1263

Lautakunnan jäsenet:

puheenjohtaja Raimo Kemppainen /sdp (Jaakko Karjalainen)
varapuheenjohtaja Jouko Korhonen /kesk (Anu Hotti)
jäsen Joni-Matti Kuikka /kesk (Hannu Keinänen)
jäsen Tiina J Puranen /ps (Reino Jäntti)
jäsen Jouni Lund /kd (Juhani Lehmonen)
jäsen Annikki Kaipainen /kesk (Päivi Heikkinen)
jäsen Maiju Haataja /kok (Sari Hintikka-Varis)

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan toimialana on:

 • ympäristönsuojelu
 • rakennustarkastus

Lautakunnan alaiset viranhaltijat:

Tekninen johtaja

Antti Tuppura

0400 784 570

antti.tuppura@rautalampi.fi

Yksikkö

Tekninen osasto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lautakunnan jäsenet:

puheenjohtaja Mika Koukkari /kesk (Wilhelm Hämäläinen)
varapuheenjohtaja Anni Pihl /vas (Sisko Gråsten)
jäsen Hannu Keinänen /kesk (Juho Pahajoki)
jäsen Airi Heimonen /kesk (Päivi Heikkinen)
jäsen Erkki Hänninen /sdp (Minna Heimonen)
jäsen Maiju Haataja /kok (Marko Väätäinen)
jäsen Reino Jäntti /ps (Timo Puranen)

Tarkastuslautakunta

Lautakunnan jäsenet:

puheenjohtaja Emma Ilomäki /vas (Jaakko Vesterinen)
varapuheenjohtaja Senja Hallivuori /kd (Päivi Eklund)
jäsen Päivi Heikkinen /kesk (Ari Weide)
jäsen Lauri Lundberg /ps (Eeva-Liisa Puranen)
jäsen Tauno Herranen /sdp (Tytti Mård)
jäsen Martti Törrönen /kok (Pasi Raatikainen)
jäsen Annikki Kaipainen /kesk (Mikko Piltonen)