Varhaiskasvatuksen asiakasraati

Rautalammin varhaiskasvatukselle on valittu säännöllisesti kokoontuva asiakasraati. Asiakasraati koostuu eri varhaiskasvatusryhmien ja esiopetuksen huoltajista.  Asiakasraati koostuu eri varhaiskasvatusryhmien ja esiopetuksen huoltajista. Se on ensisijaisesti perheiden oma vaikuttamiskanava, joka mahdollistaa ja vahvistaa käytännön tasolla asiakkaiden osallisuutta ja toimii asiakkaita edustavana foorumina. Asiakasraadin tarkoituksena on madaltaa kynnystä päästä vaikuttamaan asioihin ja saada äänet kuuluviin päättäjille asti.  

Asiakasraadissa käsitellään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatuun liittyviä asioita eri tavoin ja kootaan ehdotuksia varhaiskasvatuspalveluiden ja esiopetuksen kehittämiseen. Asiakasraadin edustajat toimivat linkkinä muihin vanhempiin ja raadissa käsiteltävien asioiden kokoamiseen. Raati kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa (kevät-syksy) ja kokoontumisissa on läsnä myös varhaiskasvatusjohtaja ja/tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja. 

Asiakasraati on perustettu  vertaistukea ja asioiden yhdessä pohtimista ajatellen ja toivotaankin, että yhteydenotto olisi kynnyksetöntä. 

Asiakasraadin jäsenet

Jäsenet toimintakautena 2022-2023

Pj. Nora Taurèn

Sihteeri Ninja Kumpulainen

Päiväkoti Silmu:

4-vuotiaat Kiitäjät: Essi Korhonen

3-vuotiaat Vipeltäjät: Ninja Kumpulainen

Alle 3-vuotiaat: Nina Hokkanen 

Kerkonkosken Satakieli : Veera Vuorela

Perhepäivähoito: Anni Phil

Esiopetus, metsäeskarilaiset: Assi Mensonen, Nora Taurèn

Minieskari: Salli Lyytinen

 

Päiväkodin johtaja