Varhaiskasvatuksen asiakasraati

Rautalammin varhaiskasvatukselle on valittu säännöllisesti kokoontuva asiakasraati. Asiakasraati koostuu eri varhaiskasvatusryhmien ja esiopetuksen huoltajista. Se on ensisijaisesti perheiden oma vaikuttamiskanava, joka mahdollistaa ja vahvistaa käytännön tasolla asiakkaiden osallisuutta ja toimii asiakkaita edustavana foorumina. Asiakasraadin tarkoituksena on madaltaa kynnystä päästä vaikuttamaan asioihin ja saada äänet kuuluviin päättäjille asti.  

Asiakasraadissa käsitellään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatuun liittyviä asioita eri tavoin ja kootaan ehdotuksia varhaiskasvatuspalveluiden ja esiopetuksen kehittämiseen. Asiakasraadin edustajat toimivat linkkinä muihin vanhempiin ja raadissa käsiteltävien asioiden kokoamiseen. Raati kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa (kevät-syksy) ja kokoontumisissa on läsnä myös varhaiskasvatusjohtaja ja/tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja. 

Asiakasraati on perustettu juuri vertaistukea ja asioiden yhdessä pohtimista ajatellen ja toivotaankin, että yhteydenotto olisi kynnyksetöntä. 

kuvassa varhaiskasvatuksen asiakasraatilaisia.

Kuvassa varhaiskasvatuksen asiakasraatilaisia.

Asiakasraadin jäsenet

Toimintakautena 2019-2020 varhaiskasvatuksen asiakasraatiin kuuluvat:

  • Pentinpellon päiväkoti: Nora Taurén, Jaana Seppänen, Taru Eklund 
  • Satakieli ryhmäperhepäivähoito: Minnariitta Kärkkäinen 
  • Perhepäivähoito: Ninja Kumpulainen
  • Viskari-ryhmä: Niina Manninen
  • Esiopetus: Tuija Udd-Manninen, Katariina Matilainen
  • Yksityinen perhepäivähoito: Anni Pihl
  • Asiakasraadin puheenjohtaja: Nora Taurén (040 673 1045, nora.tauren@rautalampi.fi)

sekä henkilökunnan edustajina