Varhaiskasvatuksen asiakasraati

Rautalammin varhaiskasvatukselle on valittu säännöllisesti kokoontuva asiakasraati. Asiakasraati koostuu eri varhaiskasvatusryhmien ja esiopetuksen huoltajista. Se on ensisijaisesti perheiden oma vaikuttamiskanava, joka mahdollistaa ja vahvistaa käytännön tasolla asiakkaiden osallisuutta ja toimii asiakkaita edustavana foorumina. Asiakasraadin tarkoituksena on madaltaa kynnystä päästä vaikuttamaan asioihin ja saada äänet kuuluviin päättäjille asti.  

Asiakasraadissa käsitellään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatuun liittyviä asioita eri tavoin ja kootaan ehdotuksia varhaiskasvatuspalveluiden ja esiopetuksen kehittämiseen. Asiakasraadin edustajat toimivat linkkinä muihin vanhempiin ja raadissa käsiteltävien asioiden kokoamiseen. Raati kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa (kevät-syksy) ja kokoontumisissa on läsnä myös varhaiskasvatusjohtaja ja/tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja. 

Asiakasraati on perustettu juuri vertaistukea ja asioiden yhdessä pohtimista ajatellen ja toivotaankin, että yhteydenotto olisi kynnyksetöntä. 

Asiakasraadin jäsenet

Toimintakautena 2020-2021 varhaiskasvatuksen asiakasraatiin kuuluvat:

  • Pentinpellon päiväkoti, yläkerta: Jaana Seppänen, Assi Mensonen ja Nora Taurén
  • Pentinpellon päiväkoti, alakerta: Katariina Matilainen
  • Satakieli ryhmäperhepäivähoito: Linda Nissinen 
  • Perhepäivähoito: Ninja Kumpulainen
  • Yksityinen perhepäivähoito: Anni Pihl
  • Esiopetus: Essi Hänninen, Niina Manninen ja Salli Lyytinen
  • Asiakasraadin puheenjohtaja: Nora Taurén (040 673 1045, nora.tauren@rautalampi.fi)
  • Asiakasraadin sihteeri: Jaana Seppänen

sekä henkilökunnan edustajina