Kadut ja tiet

Katu- ja tiekartta

Rautalammin kartan, jossa näkyy teiden sekä katujen nimet löydät Karttatiimi-palvelusta.

 

Liikenneturvallisuus

Liikkumisen turvallisuuden varmistaminen on tärkeimpiä tavoitteita tieverkon päivittäisessä kunnossapidossa ja ylläpidossa, johon suurin osa tienpidon rahoituksesta käytetään. Talvisin liikenneturvallisuudesta huolehditaan oikea-aikaisella liukkaudentorjunnalla ja muulla talvihoidolla. Ajoratamerkinnöillä, näkemäraivauksilla sekä päällystekorjauksilla turvataan liikkumista koko tieverkolla.

Ennalta ehkäisevää liikenneturvallisuustyötä tehdään yhteen sovittamalla maankäytön ja liikenteen suunnittelua. Liikenneonnettomuuteen joutumisen riskiä pyritään vähentämään ja onnettomuuksien seurauksia lieventämään parantamalla liikenneympäristöä sekä ylläpitämällä nopeusrajoitusjärjestelmää.

Hyödyllisiä linkkejä ja sivustoja liikenneturvallisuuteen liittyen:

https://www.ely-keskus.fi/liikenneturvallisuus

https://www.liikenneturva.fi/

https://www.liikenneturva.fi/opetusmateriaalit/

https://www.pohjois-savo.fi/aluesuunnittelu/liikennejarjestelma.html

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/liikennekasvatus

 

Rautalammin kunta avustaa vakituisen asutuksen piirissä olevien yksityisteiden kunnossapitoa vuosittain päätettävien avustusmäärärahojen puitteissa.  Alla olevista linkeistä voi noutaa yksityistien kunnossapidon esitteen sekä tieavustuslomakkeet. Vuoden 2024 kunnossapitoavustus maksetaan viime vuotisen hakemuksen […]