Erityisopetus Kerkonjoen koulussa

Kerkonjoenkoulussa toteutetaan kolmiportaisen tuen järjestelmää, jonka mukaisesti oppilaalla on oikeus yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tukitoimiin heti tuen tarpeen ilmetessä.