Aikuisten lukio-opinnot

Aikuisten lukiokoulutuksessa voidaan suorittaa lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto, yksittäisten oppiaineiden oppimääriä tai korottaa aikaisemmin saatuja arvosanoja. Koulutuksessa aikuiset voivat kerrata ja täydentää aikaisempia tietojaan ja siten parantaa mahdollisuuksiaan päästä yliopistoihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin, parantaa yleissivistystään tai suorittaa loppuun aiemmin aloitettuja opintoja. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Aikuisten lukiokoulutuksessa koko oppimäärä sisältää 88 opintopistettä.

Rautalammin lukiossa aikuisopiskelijat voivat opiskella monella tavalla, kuten itsenäisesti ja saada ohjausta opettajilta tai istua oppitunneilla yhdessä muiden päiväopiskelijoiden kanssa.

Chatbot