Liikkuva koulu

Liikkuvissa kouluissa lisätään liikettä koulupäivään. Tavoitteena on aktiivisempi koulupäivä ja hyvinvoiva koululainen.

Koulumme on osallistunut Liikkuva koulu -kampanjaan, joka on valtakunnallinen.

Tiistain ja torstain ensimmäisellä välitunnilla (8.45–9.00) 5–6-luokkalaiset ohjaavat koko koulun yhteisen liikuntavälitunnin. Liikuntateemat vaihtelevat.
Tarkoituksena on, että isot sekä pienet pääsevät liikkumaan yhdessä. Mielellään koko koulun oppilaat osallistuvat liikkumaan yhteisellä välitunnilla. Liikunnalliset välitunnit ovat leikkimielistä ja hauskaa tekemistä,  esim. jalkapallossa eivät isot pelaa tosissaan vaan ottavat pienemmätkin huomioon, syötellään ja ei lasketa maaleja.

Liikkuvissa kouluissa tehdään yhdessä, otetaan oppilaat mukaan suunnitteluun, ajatellaan asioita uudella tavalla. Monessa koulussa tämän on huomattu parantavan yleistä kouluviihtyvyyttä.

Liikkuminen edistää oppimista. Liikkuminen vaikuttaa erityisesti koululaisten tiedolliseen toimintaan, kuten muistiin ja toiminnanohjaukseen. Liikuntasuositus peruskouluikäisille on vähintään 1–2 tuntia reipasta liikuntaa joka päivä. Tämä on vähimmäismäärä koululaisen terveyden kannalta. Ruutuaika viihdemedian äärellä kannattaa rajoittaa kahteen tuntiin päivässä.

Lue lisää Liikkuvasta koulusta