Rautalammin kansalaispaneeli

Kehitetään yhdessä Rautalammista houkuttelevampi ja parempi paikka elää ja asua!

1500 rautalampilaista sai kutsun satunnaisotannalla, 110 vastasi kutsuun

kuva ensimmäisestä tapaamisesta

Rautalammin puntaroiva kansalaispaneelin on tehtävänä laatia suosituksia Rautalammin vuokra-asumisen kehittämiseen. 

Rautalammin vuokra-asunnot löytyvät täältä

Tiistaina 12.3.2024 fasilitaattorit Sanna Kauvosaari Kehitysyhtiö SavoGrow:sta, Seija Korhonen Mansikka ry:stä ja Hanna Moilanen Pieksämäeltä kokoontuivat valitsemaan kansalaispaneelin jäseniä 110 hakijan joukosta. Sihteerinä ja Rautalampi-asiantuntijana toimi Pirkko Annala.   

Valinnoissaan raati painotti erityisesti asumismuotoa, ikää, asuinpaikkaa, koulutustausta ja asemaa työelämässä eli valinta kohdistui eri-ikäisiin kuntalaisiin eri puolilta Rautalampia. Paneelia täydentämään etsimme vielä muutamaa nuorta.   Valituille panelisteille ilmoitetaan  ilosanoma mahdollisimman pian. Myös kaikille muille ilmoittautuneille lähetetään kiitosviesti osallistumisesta.   

Fasilitoijat odottavat innolla paneelin käynnistymistä, sillä kokemukset puntaroivan kansalaisraadin käytöstä ovat hyvin rohkaisevia niin kotimaassa kuin ulkomailla.

”Jokainen panelisti on asumisen asiantuntija. Parasta tässä on se, että emme voi tietää, kuinka hienoja ehdotuksia paneeli saakaan aikaan”, kertoo Sanna Kauvosaari. 

Sitran hankekokonaisuus

Sitra on valtion omistama säätiö, joka mahdollistaa tulevaisuuden muutoksia. Sitran visiona ja tavoitteena on Suomi, joka menestyy rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta – sellaista tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa.[2]

Rautalammin kunta on mukana Sitran hankekokonaisuudessa, jossa valitut panelistit tuottavat ratkaisuvaihtoehtoja vuokra-asumisen kehittämiseen. Malli tuo myös päättäjille luotettavaa informaatiota kuntalaisten tarpeista ja siitä, mikä on oikeasti merkityksellistä kuntalaisten arjessa. Tämä on hieno mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteen, kansalaispaneeli lisää moniäänisyyttä ja tuo päätöksiin syvyyttä.

Sitra rahoittaa kokeiluja, joissa tavalliset kansalaiset ratkovat kuntatalouden kiperiä valintoja. Lue lisää hankkeesta: Tavalliset kansalaiset ratkomaan Turun, Jyväskylän, Salon ja Rautalammin taloutta

Mikä on kansalaispaneeli?

Kansalaispaneelissa joukko tavallisia kuntalaisia kokoontuu keskustelemaan jostain päätöstä vaativasta asiasta, esim. väestön ikääntymisestä, ilmastokriisistä, verotuksesta tai vaikka asumisesta. Osallistujat saavat kattavasti taustatietoa asiantuntijoilta ja keskustelunvetäjä vie keskusteluja eteenpäin. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa tietämystä tai kokemusta aiheesta.

Mitä on fasilitointi?

Fasilitointi tarkoittaa yhteistyön tukemista ja hyvän ilmapiirin luomista ryhmässä. Fasilitaattori auttaa ihmisiä toimimaan yhdessä tehokkaasti ja löytämään uusia ideoita ja ratkaisuja yhdessä. Hän ei kerro suoraan mitä tehdä, vaan ohjaa ryhmää itse löytämään oikeat vastaukset.

Fasilitaattorit

Kokoontumisia vetää aiheeseen vihkiytynyt vetäjä eli fasilitaattori kunnan ulkopuolelta. Tämän hankkeen Fasilitaattorit ovat Sanna Kauvosaari (Kehitysyhtiö SavoGrow), Seija Korhonen (Mansikka ry) ja Hanna Moilanen (toimittaja). Fasilitaattorit ovat henkilöitä, joiden tehtävä on tukea ryhmän ajattelua ja edistää yhdessä tekemistä. Fasilitoimalla luodaan sellaisia olosuhteita, että yhdessä tekeminen on mahdollisimman helppoa. Fasilitaattorit luovat tilan, ajan, paikan ja tunnelman, jossa ryhmän hyvän ajattelun edellytykset on maksimoitu.

Hanke etenee vauhdilla kevään aikana 

Panelistit kokoontuvat noin parin viikon välein 21.3.2024 alkaen perehtymisellä aiheeseen. Seuraavat perehdytyssessiot ovat 9.4. ja 23.4. Aiheina mm. talousasioihin perehtyminen, taloutta kansan kielellä ja faktaa Rautalammin vuokra-asunnoista. Panelisteille lähetetään etukäteen informaatiota aiheeseen tutustumista varten. 

Varsinaisia ehdotuksia työstetään kolmessa työpajassa touko-kesäkuussa: 7.5., 27.5. ja 11.6. ja suositukset annetaan päättäjille luettavaksi ennen juhannusta. 

Merja Koivula-Laukka ja Anu Sepponen tyytyväisinä toisen kansalaispaneelikokoontumisen jälkeen.

 Huipennus syksyllä valtuuston iltakoulussa 

Kansalaispaneelihanke huipentuu elokuussa valtuuston ja kansalaispaneelin yhteiseen keskustelutilaisuuteen annetuista suosituksista.  Prosessi on suuri mahdollisuus oppia uutta ja edistää kuntalaisten aitoa osallistumista.  

”Työskentelyn tarkoituksena on auttaa päättäjiä ymmärtämään paremmin kuntalaisten asumisen tarpeita ja toiveita”

Lue lisää Rautalammin tonteista ja asumisesta

Lue lisää hankkeesta!

https://www.sitra.fi/uutiset/tavalliset-kansalaiset-ratkomaan-turun-jyvaskylan-salon-ja-rautalammin-taloutta/

Aiemmin hankkeessa oli mukana mm. Pieksämäki ja sen tuloksia voi lukea Pieksämäen kaupungin sivuilta 

https://www.pieksamaki.fi/pieksamaen-kuntalaispaneelin-suositukset-lisaa-yritysmyonteisyytta-tehokkuutta-hankintoihin-ja-panostusta-kaupunkimarkkinointiin/

Lisää kansalaispaneelista voit lukea tai kuunnella

https://www.sitra.fi/artikkelit/onnistunut-kansalaispaneeli-puntaroivan-keskustelun-vaiheet-ja-fasilitointi/

Työskentelyn tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään paremmin kuntalaisten asumisen tarpeita ja toiveita

Hankkeen ohjausryhmä

Sari Hintikka-Varis (pj), Anu Sepponen, Perttu Jämsén, Seija Korhonen, Sanna Kauvosaari, Tiina Laitinen, Katja Penttinen, Seija Laitinen, Merja Koivula-Laukka (siht.)