Rautalammin ja Sisä-Savon kulttuuristrategiat

Pohjois-Savon kulttuuristrategia valmistui tammikuussa 2023. Siinä ilmaistaan pohjoissavolaisten kulttuuri- ja taidetoimijoiden yhteinen tahtotila kulttuurialan vaikuttavuuden parantamiseksi maakunnassa. Edellinen maakunnallinen kulttuuristrategia on vuodelta 2006. Tavoitteena:

  • taide- ja kulttuurialalle suunnatut resurssit paranisivat
  • palvelujen saatavuus toteutuisi yhdenvertaisesti
  • ammattimaisen työn rakenteet kehittyisivät

Strategiaa on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kulttuurin alueellisessa kehittämistehtävässä yhdessä kuntien ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa.

Strategia on samassa linjassa Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2022–2025 kanssa. Siinä aktiivinen kulttuuri- ja taidetoiminta nähdään vahvistavan Pohjois-Savon myönteistä imagoa, viihtyvyyttä, veto- ja pitovoimaa, yhteisöllisyyttä, vakautta ja monimuotoisuutta sekä vaikuttavan asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen.

8cfd8174-pohjoissavon_kulttuuristrategia

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2022-2025

_media_2-aluekehitys-ja-ohjelmatyo_maakuntasuunnitelma-ja-ohjelma_pohjois-savon-maakuntasuunnitelma-2040-ja-maakuntaohjelma-2022-2025

Sisä-Savon kulttuuristrategiat ovat syntyneet osana Käskynkkää – Sisä-Savon lähikulttuurin kehittämishanketta. Rahoitus hankkeeseen saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Käskynkkää – kulttuuristrategia 2017-2021

Kulttuuristrategia2017