Esityslista ja pöytäkirja-arkisto

1.1.2019 alkaen esityslistat, pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset löytyvät osoitteesta www.rautalampi.fi/asiakirjat

Yli kaksi vuotta vanhat pöytäkirjat ovat saatavina paperisina versioina kunnanvirastosta.
Pöytäkirjat vuosilta 2016-2018 löydät pöytäkirja-arkistosta osoitteesta: www.rautalampi.fi/poytakirjat.