Palvelut työnhakijalle

Tuki työnetsintään ja työllistymiseen 

Palvelu on yksilöllistä tukea ja valmennusta työnhakuun; soveltuvien työtehtävien ja ammattialojen selkeyttämiseen, työpaikan löytämiseen ja työn aloittamiseen.

Palvelu voi olla myös tukea työkokeilupaikan löytämiseen ja ammatillisten jatkosuunnitelmien työstämistä työkokeilun aikana. Tavoitteena on löytää keinot, miten soveltuvaksi todettu työ on saavutettavissa työkokemuksen kartuttamisen tai opiskelun kautta.

Opiskeluun ohjaus

Tämän päivän työelämä edellyttää jatkuvaa ammatillisen osaamisen sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä. Työllisyyspalvelut tarjoaa keskustelumahdollisuuden ammatillisen suunnan selkeyttämiseen, koulutusvaihtoehtojen ja opiskelumuotojen kartoittamiseen sekä  tarvittaessa opiskelupaikan hakemiseen.

Palkkatuettu työ 

Palkkatuella voi työllistyä kunnan palvelukseen, yrityksiin tai yhdistyksiin. Työjaksoja järjestetään ensisijaisesti yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneille henkilöille. Palkkatuetun työn ja ohjauksen keinoin tuetaan työnhakijan mahdollisuutta kehittää ammatillisia valmiuksiaan ja osaamistaan sekä tuetaan siirtymään kohti avoimia työmarkkinoita tai opiskelua. Palkkatuetun työn kesto on pääsääntöisesti 5 kk, TE-toimiston linjausten ja määrärahojen puitteissa. Palkkatuen määrä perustuu työnhakijan työttömyyden kestoon.

Kunnan palkkatukijaksoilla työtehtävät räätälöidään eri palvelualueille, työnhakijalle soveltuviin tehtäviin. Palkkatuettuun työhön hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan kuntaan tai Pohjois-Savon TE-toimistoon.

Yrityksiin ja yhdistyksiin työllistyessä olemme yhteistyökumppani työllistymistä tukevien palvelujen ja palkkatukimahdollisuuksien selvittelyssä. Olemme tarvittaessa tukena työjakson toteuttamisessa ja käynnistämisessä.

Kunnan työllistämisavustus

Kunta tukee taloudellisesti yrityksiä, yhteisöjä, yhdistyksiä ja osuuskuntia työllistämään työnhakijana oleva kuntalaisen.  Avustus on 400–550 € kuukaudessa palkattavan henkilön työttömyyden keston sekä työhallinnon myöntämän palkkatuen yhteismäärän mukaan.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteistyö (TYP)

Monialainen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden saada palvelua, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat työnhakijan palveluntarpeet, suunnittelevat työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet, ohjaavat palveluun sekä vastaavat suunnitelman etenemisestä.

Palvelu on kohdennettu työhakijoille, jotka:

  • ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden vuoksi yli 300 päivää,
  • 25 – vuotta täyttäneille, joiden työttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti 12 kk
  • alle 25 – vuotiaille, joiden työttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti yli 6 kk

Kuntouttavan työtoiminnan tehostettu yksilö- ja (pien)ryhmäohjaus

Ohjaus voidaan liittää joustavasti kuntouttavan työtoimintajakson yhteyteen tukemaan kuntoutujan kokonaisvaltaista osallisuutta ja työelämään siirtymistä. Tavoitteena on realististen työllistymisen jatkosuunnitelmien laatiminen ja asteittainen toteuttaminen työtoimintajakson aikana.  Tarpeen mukaan myös työ- ja toimintakyvyn kartoitus ja palveluohjaus voi sisältyä ohjaukseen.

Työ- ja toimintakyvyn kartoitus

Työ- ja toimintakyvyn kartoitusta toteutetaan ohjatun työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan yhteydessä toiminnallisen havainnoinnin keinoin. Lääketieteellisten työ- ja toimintakyvyn rajoitteiden selvityspalvelut hankitaan ostopalveluna. Ohjaamme hakeutumaan myös Kelan ja vakuutuskuntoutuksen ammatillisen kuntoutuksen piiriin. Selvittelyt ovat tarpeen tilanteessa, jolloin työnhakijan terveydentila oleellisesti rajoittava tai estää työelämässä selviytymisen.

Tärkeitä linkkejä:

Ammatillinen koulutus (sisäinen linkki)
Savon Villi Länsi -sivustolla linkkejä avoimiin työpaikkoihin
Työvoimakoulutusten haku, TE-palvelut
Työpaikkojen haku, TE-palvelut

Chatbot