Englanti

Englannin kielessä on kuusi kaikille pakollista kurssia, jotka opiskellaan kahden ensimmäisen vuoden aikana.

1.Englannin kieli ja maailmani (ENA01)

2.Ihminen verkostoissa (ENA02)

3.Kulttuuri-ilmiöitä (ENA03)

4.Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA04)

 5.Tiede ja tulevaisuus (ENA05)

 6.Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA06)

Lisäksi lukiossamme on tarjolla kaksi valtakunnallista syventävää kurssia (ENA07 ja ENA08) ja yksi koulukohtainen puolikas kurssi (ENA09). Mikäli aiot kirjoittaa englannin ylioppilaskokeissa, on erittäin suositeltavaa, että valitset kaikki tarjolla olevat kurssit.

7.kestävä elämäntapa (ENA07)

Tällä kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

8.Viesti ja vaikuta puhuen (ENA08)

Tämä kurssi on suunniteltu erityisesti suullisen englannin harjoittelua varten. Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia.

9.Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi (ENA09)

Tämä puolikas kurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi, jolla kehitetään erityisesti ylioppilaskokeessa tarvittavia tietoja ja taitoja.