Rakennusvalvonta

Tälle sivulle on koottu hyödyllisiä lomakkeita, linkkejä ja ohjeita, joita tarvitset rakentaessa:

Rakennusvalvontataksat

Rautalammin kunnan rakennusvalvonta noudattaa oheisen hinnaston mukaisia taksoja.

 

Ohjeet

Lomakkeet

Selvitys naapurien kuulemisesta

Tekninen toimi

Lomake, jolla ilmoitetaan naapurille maa-ainestenottoa koskevasta lupahakemuksesta. (Maa-aineslaki 13 §, Vn A maa 3 § (926/2005)) Hakijan suorittama kuuleminen.

Lataa