Rakennusvalvonta

Tälle sivulle on koottu hyödyllisiä lomakkeita, linkkejä ja ohjeita, joita tarvitset rakentaessa:

Rakennusvalvontataksat

Rautalammin kunnan rakennusvalvonnan taksa 1.4.2020 alkaen, hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.2.2020 § 8.

Rakennusvalvonta_laskutustuotteiden_hinnat_1.4.2020

 

Ohjeet

Lomakkeet

RH-lomakkeet

 

Selvitys naapurien kuulemisesta

Tekninen toimi

Lomake, jolla ilmoitetaan naapurille maa-ainestenottoa koskevasta lupahakemuksesta. (Maa-aineslaki 13 §, Vn A maa 3 § (926/2005)) Hakijan suorittama kuuleminen.

Lataa