Rakennusvalvonta

Tälle sivulle on koottu hyödyllisiä lomakkeita, linkkejä ja ohjeita, joita tarvitset rakentaessa:

Rakennusvalvontataksat

Rautalammin kunnan rakennusvalvonnan taksa 1.4.2020 alkaen, hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.2.2020 § 8.

Rakennusvalvonta_laskutustuotteiden_hinnat_1.4.2020

Ohjeet

Rakennuslupaa hakiessa ota yhteyttä rakennustarkastajaan. Ohessa lista yleisimmistä lomakkeista ja liitteistä, joita tarvitaan rakennuslupaa hakiessa.
Rakennuslupahakemuksen asiakirjat:
• Hakemuslomake
• Lainhuutopöytäkirjan ote (max. 3 kuukautta vanha)
• Ote rekisterikartasta tai kaavakartasta
• Asemapiirros 1:500, pääpiirustukset 1:100/1:50 kahtena sarjana paperisena
• Rakennushankeilmoitus
• Mahdollinen poikkeamislupapäätös
• Vastaavan työnjohtajan hakemus
• Kvv- ja iv-työnjohtajan hakemus
• Energiaselvitys tarvittaessa
• Naapurin kuuleminen
• Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Rautalammin kunnassa on voimassa rakennusjärjestys, jota tulee noudattaa.  Rakennusjärjestys on laadittu edesauttamaan sekä helpottamaan kuntalaisen ja vapaa-ajan asukkaan rakennushankkeita. Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia asemakaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava,asemakaava sekä Suomenrakentamismääräys kokoelma menevät rakennusjärjestyksen edelle.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on ympäristölautakunta, jonka alaisena toimii rakennustarkastaja. Päätösvallan siirtämisestä on määrätty johtosäännössä.

Lomakkeet

RH-lomakkeet

Muut lomakkeet

Selvitys naapurien kuulemisesta

Tekninen toimi

Lomake, jolla ilmoitetaan naapurille maa-ainestenottoa koskevasta lupahakemuksesta. (Maa-aineslaki 13 §, Vn A maa 3 § (926/2005)) Hakijan suorittama kuuleminen.

Lataa