Ympäristönsuojelu

Rautalammin ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Rautalammin ympäristölautakunta.

Ympäristötarkastaja Milla Saarinen on Rautalammilla paikalla kahtena päivänä viikossa. Tapaaminen kannattaa sopia etukäteen.

Ympäristönsuojelulaki

Maa-aineslaki

Ympäristönsuojelun_valvontasuunnitelma_vuosille_2024-2026

Maa-aines taksa ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, 1.10.2021 lähtien.  Uudistetut taksat hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.8.2021.

Maa-ainestaksa Rautalampi

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Rautalampi

Selvitys naapurien kuulemisesta

Tekninen toimi

Lomake, jolla ilmoitetaan naapurille maa-ainestenottoa koskevasta lupahakemuksesta. (Maa-aineslaki 13 §, Vn A maa 3 § (926/2005)) Hakijan suorittama kuuleminen.

Lataa