Veden laatu Rautalammilla

Kirkonkylä

Kirkonkylän veden kovuus on 1,2 dH eli 0,23 mmol/l ja pH on 7,8 – 8,0.

Kerkonkoski

Kerkonkosken veden kovuus on 1,2 dH eli 0,23 mmol/l ja pH on 7,8 – 8,0.

Veden kovuus

Veden kovuus eli kalsiumin (kalkki) ja magnesiumin määrä vedessä ilmoitetaan joko saksalaisina asteina (dh) tai millimooleina (mmol/l). 1dh =0,18 mmol/l.

dH mmol/l kuvaus
0-2,1 < 0,38 Hyvin pehmeä
2,1-4,9 <0,88 Pehmeä
4,9-9,8 <1,77 Keskikova
9,8-21 <3,8 Kova
yli 21 Hyvin kova

 

 

Chatbot