Vaalit

Aluevaalit sunnuntaina 23.1.2022

Pohjois-Savon ehdokkaat

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ehdokkaat löydät tästä:

https://tulospalvelu.vaalit.fi/AV-2022/fi/ehd_listat_13.html

Vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022, äänestysaika klo 9-20.

Vaaleissa valitaan aluevaltuusto uudelle hyvinvointialueelle. Ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnille tulee tehdä viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16. Aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot) 23.12.2021.

Äänestysalueet ja –paikat:

Kerkonjoen äänestysalue Kerkonjoen koulu, Vesannontie 1250, 77930 Kerkonjoensuu
Kirkonkylän äänestysalue Kunnanvirasto, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi

Äänestyspaikoissa on koronaviruksen takia myös ulkoäänestysmahdollisuus.

Ennakkoäänestys järjestetään ke 12.1. – ti 18.1.2022 Rautalammin kunnanvirastolla (Kuopiontie 11)

Ennakkoäänestysajat:
ke-pe 12.1. – 14.1. klo 9-18

la-su 15.-16.1. klo 10-14

ma-ti 17.1.-18.1. klo 9-18

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä (ajokortti, passi, kuvallinen Kela-kortti tms.). Jos äänestäjä ei omista minkäänlaista henkilöllisyystodistusta, poliisilaitos voi antaa äänestämistä varten väliaikaisen maksuttoman henkilökortin.

Toivomme, että mahdollisimman moni käyttää hyväkseen ennakkoäänestysmahdollisuutta.

Äänestyspaikoilla noudatetaan turvavälejä ja saatavilla on maskeja sekä käsidesiä. Halutessasi ennakkoäänestää koronaviruspandemian takia ulkona, soita virka-aikana puh. 050 527 5018.

Laitosäänestys

Lisäksi ennakkoäänestyspaikkoina toimivat Hoitokoti Kyllikki, Palvelukoti Pauliina, Palvelukoti Aapeli, Ryhmäkoti Toivo, Ykköskoti Hermanninranta Ky, Willmar Oy ja Kierinniemen Hoitokoti Oy. Laitosäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä vaalitoimikunnan määräminä aikoina. Laitosäänestys on tarkoitettu laitoksissa hoidettavina oleville tai muuten laitokseen otetuille henkilöille. Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos hän asuu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 11.1.2022 klo 16.00 keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirkko Annalalle, puh. 040 672 7170 tai kunnanviraston neuvontaan, puh. 050 527 5018 joko puhelimitse tai kirjallisesti.

Vaalien tulos

Aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tuloksen 26.1.2022

Aluevaltuustojen toimikauden alkaminen

Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.2022.

RAUTALAMMIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Pekka Saarikko, puh. 040 541 2695

Sihteeri Pirkko Annala, puh. 040 672 7170 tai 050 527 5018