Eduskuntavaalit 2019

Vaalipäivä on sunnuntaina 14. huhtikuuta 2019, äänestysaika klo 9-20.
Eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Vaalipäivänä saa äänestää vain siinä äänetyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle ennen vaaleja toimitettuun ilmoituskorttiin.

Äänestysalueet ja –paikat

Ennakkoäänestyspaikka on Rautalammin kunnanviraston valtuustosali, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi

Vaalipäivän äänestyspaikat
1. Kerkonjoen äänestysalue Kerkonjoen koulu, Vesannontie 1250, 77930 Kerkonjoensuu
2. Kirkonkylän äänestysalue Kunnanvirasto, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi

Ennakkoäänestys

Rautalammin kunnan viraston valtuustosalissa
ke-pe 3.-5.4. klo 9-18
la-su 6.-7.4. klo 10-14
ma-ti 8.-9.4. klo 9-18
Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tms.).

Ehdokkaat

Rautalampi kuuluu Savo-Karjalan vaalipiiriin. Vaalipiirin kaikki ehdokkaat löytyvät osoitteesta:
https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2019/fi/ehd_listat_09.html

Koko Suomen kaikki ehdokkaat vaalipiireittäin löytyvät osoitteesta:
https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2019/fi/ehd_listat_kokomaa.htm

Muut äänestysvaihtoehdot

Laitosäänestys 3.4.2019

Lisäksi ennakkoäänestyspaikkoina toimivat Hoitokoti Kyllikki, Palvelukoti Pauliina, Palvelukoti Aapeli, Ryhmäkoti Toivo, Hoitokoti Hermanninranta Ky, Willmar Oy ja Kierinniemen Hoitokoti Oy. Laitosäänestys on tarkoitettu laitoksissa hoidettavina oleville tai muuten laitokseen otetuille henkilöille.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos hän asuu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään ti 2.4. ennen klo 16 keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirkko Annalalle, puh. 040 672 7170, kunnanviraston neuvontaan, puh.040-164 2000 tai internetissä osoitteessa www.vaalit.fi. Ilmoittautumisen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Ehdokaslistojen yhdistelmä
Yhdistelmä on nähtävänä kunnanviraston ilmoitustaululla ja internetsivuilla www.rautalampi.fi ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Lisätietoja

Lisätietoja Eduskuntavaaleista löytyy viralliselta vaalisivustolta osoitteesta: https://vaalit.fi/

Keskusvaalilautakunta

Rautalammin kunnan keskusvaalilautakunta:

Puheenjohtaja Pekka Saarikko, puh. 040 541 2695
sihteerit: Pirkko Annala, puh. 040 672 7170 ja Merja Koivula-Laukka 040 548 3854

Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.–9.4.2019 ja ulkomailla 3.–6.4.2019.

​Vaalit ja aikataulu

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ovat:

  • vaalipiirien paikkamäärien vahvistuminen: 31.10.2018
  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 22.2.2019
  • ehdokashakemusten jättöpäivä: 5.3.2019
  • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.3.2019
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 3.–9.4.2019
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 3.–6.4.2019
  • vaalipäivä: 14.4.2019
  • tulosten vahvistaminen: 17.4.2019
  • kansanedustajien valtakirjojen luovuttaminen ja tarkastaminen: 23.4.2019