Vaalit

Seuraavat vaalit: Kunnallisvaalit huhtikuussa 2021.

Menneet vaalit:

Europarlamenttivaalit 2019

Vaalipäivä  sunnuntai 26.5.2019, äänestysaika klo 9-20.

Suomesta valitaan 14 jäsentä Euroopan parlamenttiin.

Äänestysalueet ja –paikat

Kerkonjoen äänestysalue Kerkonjoen koulu, Vesannontie 1250, 77930 Kerkonjoensuu
Kirkonkylän äänestysalue Kunnanvirasto, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi

Ennakkoäänestys järjestetään 15. – 21.5.2019 Rautalammin kunnanvirastolla (Kuopiontie 11)

ke-pe 15.-17.5. klo 9-18
la-su 18.-19.5. klo 10-14
ma-ti 20.-21.5. klo 9-18
Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tms.).

 Laitosäänestys

Lisäksi ennakkoäänestyspaikkoina toimivat Hoitokoti Kyllikki, Palvelukoti Pauliina, Palvelukoti Aapeli, Ryhmäkoti Toivo, Hoitokoti Hermanninranta Ky, Willmar Oy ja Kierinniemen Hoitokoti Oy. Laitosäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä vaalitoimikunnan määräminä aikoina. Laitosäänestys on tarkoitettu laitoksissa hoidettavina oleville tai muuten laitokseen otetuille henkilöille.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos hän asuu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään ti 14.5. ennen klo 16 keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirkko Annalalle, puh. 040 672 7170, kunnanviraston neuvontaan, puh.040-164 2000 tai internetissä osoitteessa www.vaalit.fi. Ilmoittautumisen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Yhdistelmä on nähtävänä kunnanviraston ilmoitustaululla ja internetsivuilla https://tulospalvelu.vaalit.fi/EPV-2019/fi/ehd_listat_kokomaa.htm

Rautalammilla 17.4.2019

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

puheenjohtaja Pekka Saarikko, puh. 040 541 2695
sihteerit: Pirkko Annala, puh. 040 672 7170 ja Merja Koivula-Laukka 040 548 3854