Vaalit

Kuntavaalit 13.6.2021

Valitut ja varat

Linkki Oikeusministeriön tieto- ja tulospalveluun

Vaalipäivä  sunnuntai 13.6.2021, äänestysaika klo 9-20.
Vaaleissa valitaan 21 valtuutettua ja kuntalaissa säädetty määrä varajäseniä.

Äänestysalueet ja –paikat:
Kerkonjoen äänestysalue Kerkonjoen koulu, Vesannontie 1250, 77930 Kerkonjoensuu
Kirkonkylän äänestysalue Kunnanvirasto, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi

Ennakkoäänestys järjestetään ke 26.5.-ti 8.6.2021 Rautalammin kunnanvirastolla (Kuopiontie 11)

Äänestysajat:
arkisin klo 9-18
la-su klo 10-14

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä (ajokortti, passi, kuvallinen Kela-kortti tms.). Jos äänestäjä ei omista minkäänlaista henkilöllisyystodistusta, poliisilaitos voi antaa äänestämistä varten väliaikaisen maksuttoman henkilökortin.

Toivomme, että mahdollisimman moni käyttää hyväkseen ennakkoäänestysmahdollisuutta.

Karanteenissa olevan äänestys

Ennakkoäänestys:

Karanteenissa oleville henkilöille on varattu mahdollisuus äänestää ennakkoon kunnanvirastolla su 6.6. klo 13-14, ma 7.6. klo 17-18 ja ti 8.6. klo 17-18. Tällöin hetkellisesti muita äänestäjiä ei ole sisätiloissa.  Eristyspäätöksen saaneet toimivat tartuntatautilääkärin ohjeiden mukaan.

Varsinaisen vaalipäivän äänestys:

Karanteenissa oleva voi äänestää varsinaisena vaalipäivänä ottamalla etukäteen yhteyttä kirkonkylän äänestysalueella keskusvaalilautakunnan sihteeriin Merja Koivula-Laukkaan, puh. 040 548 3854 ja Kerkonjoen äänestysalueella Kerkonjoen vaalilautakunnan puheenjohtaja Anja Kanniseen, puh. 040 740 1528.

Äänestyspaikoilla noudatetaan turvavälejä ja saatavilla on maskeja sekä käsidesiä.

 

Laitosäänestys

Lisäksi ennakkoäänestyspaikkoina toimivat Hoitokoti Kyllikki, Palvelukoti Pauliina, Palvelukoti Aapeli, Ryhmäkoti Toivo, Ykköskoti Hermanninranta Ky, Willmar Oy ja Kierinniemen Hoitokoti Oy. Laitosäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä vaalitoimikunnan määräminä aikoina. Laitosäänestys on tarkoitettu laitoksissa hoidettavina oleville tai muuten laitokseen otetuille henkilöille. Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos hän asuu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään ti 1.6. ennen klo 16.00 keskusvaalilautakunnan sihteeri Merja Koivula-Laukalle, puh. 040 548 3854 tai kunnanviraston neuvontaan, puh. 050 527 5018 joko puhelimitse tai kirjallisesti.

Asiakirjojen vastaanotto

Ehdokaslistojen julkaisemista koskevia asiakirjoja ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Merja Koivula-Laukka kunnanvirastossa arkisin klo 9-15. Asiakirjat on jätettävä viimeistään ti 4.5. ennen klo 16. Kuitenkin 9.3. mennessä jätetyt hakemukset ovat edelleen voimassa, jollei vaaliasiamies niitä muuta, eikä niitä tarvitse tehdä uudelleen.  Lomakkeita on saatavana lautakunnan sihteeriltä.

Ehdokaslistojen yhdistelmä ja vaalien tulos

Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä kunnan internetsivuilla ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 14.5.2021 alkaen ja sitä on saatavana kunnanviraston neuvonnasta virka-aikana.

Vaalien tulos on nähtävänä kunnan internetsivuilla ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 16.6. 2021 alkaen.

Rautalammilla 19.4.2021

RAUTALAMMIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Pekka Saarikko, puh. 040 541 2695

sihteeri Merja Koivula-Laukka, puh. 040 548 3854 tai 050 527 5018