Vapaa-ajan asukastoimikunta

Rautalammin vapaa-ajan asukkaiden toimikunta VASTA on vuonna 2005 perustettu mökkiläistoimikunta. Toimikunta toimii kunnanhallituksen alaisena ja siinä on kymmenen jäsentä, joista seitsemän jäsentä valitaan vaaleilla ja kolme jäsentä valitsee kunta. Toimikunnan jäsenten vaaleihin voi osallistua Rautalammilla vapaa-ajan asunnon omistavat, mutta muualla kuin kunnassa asuvat vapaa-ajan asunnon omistajat. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kutsuu kunnan viranhaltijoista sihteerin.

Tehtävät

 • toimia kunnassa vapaa-ajan asunnon asukkaiden ja omistajien edunvalvojana
 •  laatia aloitteita ja tehdä esityksiä kesäasukkaiden viihtyisyyden lisäämiseksi
 • antaa lausuntoja vapaa-ajan asukkaiden maankäyttöön ja ympäristön viihtyisyyteen ja virkistyskäyttöön liittyvissä kysymyksissä
 • järjestää yhteistyössä vapaa-ajan asunnon asukkaiden, kuntalaisten, yrittäjien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa erilaisia tapahtumia
 • tehdä Rautalampi tunnetuksi

Työsarka

VASTAn työn painopisteet perustuvat pääosin vuonna 2006 toteutettuun kyselyyn,
joka kohdistettiin vapaa-ajan asukkaille. Vastausten perusteella valittiin tärkeimmiksi kehityskohteiksi:

 • vapaa-ajan asuntojen jätehuollon kehitys
 • palveluiden kehittäminen
 • vapaa-ajan asukkaiden tarpeiden mukaisten tavaravalikoimien saaminen pt-myymälöihin ja puhelinpalvelu
 • kotipalvelua kunnalta
 • tuottajatorien toiminnan kehitys
 • mökkiläisten kesätreffien kehittäminen
 • laajakaista kesäasukkaille
 • tiedottamisen ja viestinnän kehitys

Palveluiden kehityksessä on asukaskyselyn tulokset toimitettu eri yrittäjille ja kauppoihin. Samoin on järjestetty tapaamisia eri palvelutarjoajien kanssa.

Tiedotuksen ja viestinnän kehittämisessä olemme olleet yhteydessä eri paikallislehtiin ja keskustelleet mahdollisuudesta järjestää edulliset lehtitilaukset kesäasukkaille ja omaa palstaa tälle kohderyhmälle. Lisäksi osallistumme kesätapahtumaan ja erilaisten teematalkoiden/-palaverien suunnitteluun ja järjestelyihin.

VASTA ottaa vastaan enemmän kuin mielellään palautetta ja varsinkin uusia konkreettisia ehdotuksia kesäasukkaiden asioiden ajamiseksi.

Muistiot

VASTAN viimeisin muistiot: (muut muistiot alasivulla ”pöytäkirjat”)

VASTA_Muistio_03_2021

Jäsenet 2021-2025

Nimi Sähköpostiosoite Puhelin
VAPAA-AJAN ASUKKAIDEN VALITSEMAT EDUSTAJAT
Tiina Laitinen, puheenjohtaja tindelaitinen@gmail.com 040 580 7054
Kari Paananen kari.k.paananen@gmail.com 040 503 4892
Hannu Poussu hannu.poussu@gmail.com 040 064 9244
Ilkka Soini isoini@mac.com 040 507 1734
Hannes Rossi hannes.rossi@suomi24.fi 050 350 9565
Pekka Vesa pekka.vesa@kolumbus.fi 040 551 0709
KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMAT EDUSTAJAT
Tiina Puranen tiina.puranen@rautalampi 045 1394942
Päivi Heikkinen paivi.heikkinen@rautalampi.fi 040 965 4594
Mika Koukkari mika.koukkari@rautalampi.fi 040 582 2569

 

Rautalammin kunnan edustaja ja toimikunnan esittelijä