Historia

Pakolliset kurssit

HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Kivikauden, Egyptin muinaisen korkeakulttuurin, Antiikin Kreikan ja Rooman, keskiaikaisen feodaaliajan, merentakaisten löytöretkien, siirtomaa-ajan, teollistumisen ja tieteen- ja teknologian historiaa.

HI2 Kansainväliset suhteet

Kansainvälistä politiikkaa. Imperialismin, nationalismin, sosialismin ja muiden aatteiden vaikutukset valtioihin ja niiden välisiin suhteisiin. Ensimmäinen ja toinen maailmansota. Lähi-itä ja muut konfliktialueet. Tämän päivän maailman valtapolitiikkaa.

HI3 Itsenäisen Suomen historia

Ruotsin ja Venäjän vallan alta itsenäiseksi Suomeksi. Sisällissota, talvisota ja jatkosota. Suomen asema kansainvälisessä politiikassa tähän päivään saakka.

Syventävät kurssit

HI4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Eurooppalainen kulttuuriperintö: arkkitehtuuri, taide, tiede, sekä demokratian ja eurooppalaisen maailman- ja ihmiskuvan muotoutuminen antiikin, keskiajan, renessanssin, reformaation ja itsevaltiuden ajoista valistuksen kautta tämän päivän globalisaatioon saakka.

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi

Suomen alueen historiaa: rautakauden heimoyhteisöt, ristiretket, Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen, kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen. Ruotsin kuninkaiden ja Venäjän tsaarien aika Suomessa.

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat

Amerikan intiaanikulttuurit, Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit, Aasian, Latinalaisen Amerikan, Afrikan, Lähi-idän ja arktisten alueiden historiaa.